Inloggen

banner 4jubileum

bannerzeearend

boerenzwaluwenOp 28 juni 2017 is -in het jaar waarin de Vogelwerkgroep vijftig jaar bestaat-  op de leeftijd van 103 (!) jaar Françoise (Rie) Tabois overleden. Zij werd enkele dagen na de oprichting op 6 februari 1967, was de eerste secretaris van de vereniging en bleef dat tot eind 1972.

Op 5 juli 2017 is in het crematorium Hilversum afscheid genomen van haar.

Zij trouwde met  de zoogdierkenner Arend de Wijs en zij kregen twee kinderen, Joris en Rombout. Helaas moest zij meemaken dat beide zonen haar voorgingen. Vooral Rombout (1951-2013) [zie Jonkers, 2013: Korhaan 47(2): 69] heeft zich intensief beziggehouden met het voorkomen van vogels en zoogdieren in het Gooi.

Rie vervulde haar taak met veel inzet en nauwgezet in een tijd waarin  voortdurend strijd moest worden geleverd om vogels en hun leefgebieden te beschermen. Een bloemlezing van de veelheid aan zaken waarmee zij zich bezig heeft  gehouden is hier zeker op zijn plaats. Het secretariaat uitoefenen in die jaren was namelijk geen sinecure en vroeg heel veel tijd.

Aanvankelijk behoorden ook  het beheer van de  bibliotheek, overdrukken en de ontvangen verenigingbladen van organisaties nog tot een van de taken. De bladen konden bij haar thuis worden ingezien. De opgaven voor de weekeinden naar de Waddeneilanden  verliepen toen via de secretaris.  Daarnaast moesten dossiers worden bijgehouden met gegevens, evenals de correspondentie over uiteenlopende zaken. 

Van meet af aan had de  Vogelwerkgroep het plan om een boek over de avifauna van het Gooi te gaan maken. Dit voornemen mondde in 1971 uit  in uitgave van de Avifauna van Midden-Nederland. Ze had daar niet alleen administratief mee van doen, maar inventariseerde ook het Naardermeer en  coördineerde het onderzoek in dat gebied.

Slechts weinig leden zullen nog weten dat  de Vogelwerkgroep aanvankelijk het toenmalige en droogvallende Zuidelijk Flevoland (nu Flevoland) had geannexeerd. De secretaris onderhield  in die jaren namens de Commissie Zuidelijk Flevoland het contact met de Dienst Zuiderzeewerken en de Rijksdienst IJsselmeerpolders,  wanneer vogelbelangen in het geding waren.

Acties werden door haar briefwisselingen ondersteund, zoals protesten tegen Belgische vogelvangerorganisaties, onweidelijk gedrag van jagers tegen de ganzenjacht in het plassengebied en de weg door het Bikbergerbos. Een opvallende  actie was die naar de gemeenten in het onderzoekgebied. Hen werd onder meer  gevraagd om naleving van de voorschriften voor de natuurbehoud en vogels, en het instellen van zones waarin geen gebruik werd gemaakt van DDT. 

Vaak leidden acties niet tot het gewenste resultaat. Wel heel bont was de reactie die het secretariaat ontving op het protest tegen de bouw van een studio  voor de KRO in het Spanderswoud. Die wil ik de lezers niet onthouden. Deze luidde, dat het verlies aan vogels zou worden gecompenseerd, doordat het nieuw pand onderdak ging bieden aan een niet  minder bonte zeldzame verzameling   vogels.  Hun bijzondere foerageergedrag zou de Hilversumse middenstand geen windeieren gaan leggen. Grappig bedoeld, maar ongepast. We worden wel graag serieus genomen.  De secretaris was zo verstandig om hier niet op te reageren.

De druk die ontstond op de natuur werd zo groot en de acties waren er zo vaak, dat door belanghebbende organisaties enige tijd later werd besloten tot oprichting van een Contactraad voor Natuurbescherming in het Gooi. Helaas bestond deze maar kort. Nadien zijn er gelukkig allerlei werkgroepen, subgroepen en commissies in  het leven geroepen, die  veel taken konden overnemen en die van het secretariaat gingen verlichten.

Rie was in de beginjaren steunpilaar van het bestuur en leverde een waardevolle bijdrage aan het functioneren en aanzien van de Vogelwerkgroep. Daarvoor zijn wij  haar nog steeds dankbaar.  Op 28 april 1977 vijf jaar na haar aftreden werd zij benoemd tot erelid.

 

Dick A. Jonkers

 

Tabois1

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Programmakalender

Uitgelicht

 Excursiepromo

  ©Jessica Pieren

Banner

De banner boven de website wisselt maandelijks. Bekijk hier de vorige banners en lees hoe je je eigen foto in kan zenden. Wil je ook een foto inzenden, zorg er dan voor dat de foto 1200px breed is en 275px hoog.

 

Bert Roelofs

ransuil2BR

Alle colums van Bert Roelofs, die eerder zijn gepubliceerd in de Korhaan zijn hier op de website te lezen. De laatst toegevoegde columns gaan over Brandgans Goudvink, Kraanvogel, Kwak, Ransuil en Waterhoen.

 

  Eempoldertelling

bruinekiekendiefAl 40 jaar worden de vogels in de Eempolder geteld. Jan Mooij schrijft interessante artikeltjes over het voorkomen en verspreiding van de verschillende soorten.De laatste artikelen gaan over de Bergeen, Bruine Kiekendief en Kuifeend. Alle monografien zijn hier te lezen.

 

 IJsvogels

Klik hierDe ijsvogelwerkgroep van Jelle Harder heeft een DVD gemaakt "Broedwanden maken voor ijsvogels". Meer informatie over de DVD en hoe je deze kunt bestellen vind je hier. Op die pagina staat ook de IJsvogelhandleiding. Voor het opvoeren of raadplegen van actuele waarnemingen klik je op de button hiernaast. Onder het kopje waarnemingen zie je het tijdstip van de laatste waarneming.

 

Meld je aan als lid

U kunt zich hier op eenvoudig wijze aanmelden als lid. U ontvangt dan 5 maal per jaar ons verenigingsblad de Korhaan.

 

Vogelringstation

ijsvogels 1

Het ringstation heeft zijn verslag van het najaar van 2014 gepubliceerd. Opnieuw een interessant vangperiode bij het vangstation aan het Gooimeer. Alle rapporten zijn hier te lezen.

 

Waarnemingen

Waarnemingen in het Gooi en omstreken bekijken en opvoeren:

waarneming.nl

 

 Waarnemingen van de 14 daagse Eempoldertellingen:

Eempoldertellingen

Laatst bijgewerkt:14-01-2018 11:29

 

 Waarnemingen in het plasje bij de Maatpolder:

Plasje Maatpolder

Laatst bijgewerkt:19-11-2017 17:51

 

IJsvogel koekoek torenvalk
Melden   Melden
Overzicht Overzicht Overzicht
SoortAantalLaatste
IJsvogel186408-01-2018 16:44
Koekoek11304-08-2017 17:24
Torenvalk215-01-2018 14:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Onze Nieuwsbrief wordt ongeveer 1 maal per maand via mail verzonden. De nieuwsbrief bevat wetenswaardigheden waaronder ook de bijeenkomsten die op stapel staan. Heel handig voor degenen die niet dagelijks deze website bekijken en toch op de hoogte willen blijven van de activiteiten van de werkgroep. U kunt zich op de nieuwsbrief abonneren door uw naam en mailadres op te geven. En wilt u de nieuwsbrief opzeggen dan gaat dat ook net zo gemakkelijk via een knop onderaan de nieuwsbrief.

Reacties

 • Werkgroep Eempoldertellingen

  Johan van Onna 18.01.2018 18:47
  Goedenavond, Zijn de 3 gepubliceerde rapporten ergens te bestellen, of wellicht te downloaden? Ik zou ...

  Lees meer ...

   
 • Vogels op Loenderveense Plas bedreigd door nieuwe vaarverbinding

  Harry de Klein 16.01.2018 23:56
  Moet het hele Gooi nou echt bereikbaar zijn voor recreanten? Laten we zuinig zijn op onze ...

  Lees meer ...

   
 • Cursussen

  Francis Bakker 13.01.2018 17:55
  Dag Jos, de cursusavonden starten om 20.00 uur en duren tot 22.15 uur.

  Lees meer ...