Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerzonnebloemen

DodeHondGoogleGastvrije Randmeren heeft vergevorderde plannen voor een grotere toeristische ontwikkeling van de randmeren. Het is de bedoeling dat in het najaar van 2018 gestart wordt met de aanleg van een inpandige haven op eiland de Dode Hond in het Eemmeer. Behalve dat het eiland een nieuwe haven krijgt, bevat het plan ook de aanleg van recreatieve voorzieningen voor een kort verblijf.

De bedoeling is dat per vaarseizoen 2019 de nieuwe haven en voorzieningen gebruikt kunnen worden.

DodeHondOerwoud

Het Eemmeer, waarin het eiland ligt, maakt deel uit van het Natura 2000–gebied Eemmeer en Gooimeer Zuidoever en is dus een beschermd natuurgebied. In de plannen wordt  voorgesteld op het eiland een nieuwe inpandige haven met aanvullende recreatieve voorzieningen te realiseren. Hierbij wordt gedacht aan creëren een binnenhaven met van 30 aanlegplaatsen en het bouwen van sanitair en kampeervoorzieningen. In 2017 zijn de broedvogels geïnventariseerd op het eiland door de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken. In 1992, 2002 en 2008 is de Dode Hond eveneens onderzocht. Bij iedere inventarisatie is gebleken, dat  het relatief kleine eiland  enkele tientallen soorten herbergde. In 2017 waren dat er maar liefst 46. Daaronder bevonden zich 17 paar nachtegalen, drie paar ijsvogels, een paar van de havik en een paar van de buizerd. Hun vestiging was mogelijk door de rust die op het eiland heerst en de ontoegankelijkheid van het binnengebied.

Het rapport van dit onderzoek vind je pdfhier

De zeearend is de afgelopen jaren steeds vaker aanwezig in het gebied. In de winter van 2017 bevonden zich maar liefst drie onvolwassen exemplaren op en rond het eiland. Zeearenden zijn na drie tot vier jaar geslachtsrijp en gaan als ze zover zijn zoeken naar een broedplek. Op 20 mei 2017 is boven het eiland nog een exemplaar gesignaleerd. Deze late datum kan mogelijk betrekking hebben gehad op belangstelling voor een vestiging op de Dode Hond .Aan alle vestigingsvoorwaarden voor broeden en voedsel wordt voldaan. Er is dus grote kans voor de zeearend, mits aan de voorwaarde van rust op het eiland ook voldaan wordt. De soort is verstoringgevoelig. Daarom is het advies om bij de aanwezigheid of vestigingsmogelijkheden, buiten het broedseizoen een zone van 100 - 300 m niet toegankelijk te verklaren. Voor het broedseizoen van 1 februari – 31 juli is die zone zelfs 300-1000 m. Wanneer de huidige status quo op de Dode Hond wordt gehandhaafd, de voorgaande toegangsbepalingen worden ingevoerd en die op borden en bij toegangen en kennelijke toegangen worden aangekondigd is een vestiging kansrijk. Bij realisatie van het plan van Gastvrije Meren zal deze icoon van de Nederlandse natuurbescherming het eiland mijden.

zearend

De grotere recreatie heeft ongetwijfeld  ook een negatieve uitstraling hebben op de overige (avi)fauna en flora. Realisatie van voorgestelde plannen leidt tot negatieve effecten voor de soorten en hun aantallen. Verblijfsrecreatie op de Dode Hond zal een negatieve invloed hebben op de rust voor vogels in het omringende Eemmeer. Nu al worden regelmatig vaarrecreanten aangetroffen buiten de vaarroutes. Dat zal toenemen wanneer de Dode Hond wordt opengesteld en er zal dan ook tot later in de avond en mogelijk zelfs ’s nachts gevaren worden. Bovendien is dit gebied door Noord Holland aangewezen als TOP Stiltegebied. Het verder faciliteren van overnachtingen op de Dode Hond zal meer feestgangers aantrekken en handhaving van de stilte op en rond het eiland is vrijwel onmogelijk.

DodeHondReeen

De plannen zijn al in een vergevorderd stadium maar we zullen in nauw overleg met Staatsbosbeheer alles in het werk stellen om het eiland en de omgeving te redden en te behoeden voor weer een aanslag vanuit de vaarrecreatie in een beschermd Natura 2000 gebied.

 

Nelleke Bary

Dick Jonkers

Dirk Prop

Piet Spoorenberg

 

Reacties   

-1 #1 H Eichhorn 26-03-2018 11:51
Dit is een bijzondere plek , ik ga nog wel eens naar de vogelkijkhut bij de A27. Regelmatig daar zeearenden gezien op en bij de Dode Hond .
Hoe kan dit voor de toekomst veilig gesteld geworden ?
Het zou mooi zijn als de watersport-faci liteiten die er nu zijn verdwijnen en dit eiland een reservaat wordt.
Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Aanmelden

Via de volgende knoppen kunt u zich aanmelden als lid of nieuwsbrief of u kunt zich inschrijven voor de vogelherkenningscursus.

 

Klik hier voor aanmelden lidmaatschap

Klik hier voor aanmelden nieuwsbrief

Klik hier voor inschrijving vogelherkenningscursus

Programmakalender

Uitgelicht

Nieuwsbrieven groene Gooise organisaties

In de infoschuur werken zeven groene organisaties samen, waaronder onze Vogelwerkgroep. Bij al deze organisaties verschijnen regelmatig nieuwsbrieven. Hoe je je kunt abonneren op deze nieuwsbrieven vind je hier.

 

Banner

De banner boven de website wisselt maandelijks. Bekijk hier de vorige banners en lees hoe je je eigen foto in kan zenden. Wil je ook een foto inzenden, zorg er dan voor dat de foto 1200px breed is en 275px hoog.

 

 

IJsvogels

Klik hierDe ijsvogelwerkgroep van Jelle Harder heeft een DVD gemaakt "Broedwanden maken voor ijsvogels". Meer informatie over de DVD en hoe je deze kunt bestellen vind je hier. Op die pagina staat ook de IJsvogelhandleiding. Voor het opvoeren of raadplegen van actuele waarnemingen klik je op de button hiernaast. Onder het kopje waarnemingen zie je het tijdstip van de laatste waarneming.

 

 

Waarnemingen

Waarnemingen in het Gooi en omstreken bekijken en opvoeren:

waarneming.nl

 

 Waarnemingen van de 14 daagse Eempoldertellingen:

Eempoldertellingen

Laatst bijgewerkt:31-07-2019 11:00

 

 Waarnemingen in het plasje bij de Maatpolder:

Plasje Maatpolder

Laatst bijgewerkt:08-04-2018 16:46

 

IJsvogel koekoek torenvalk
Melden   Melden
Overzicht Overzicht Overzicht
SoortAantalLaatste
IJsvogel205314-08-2019 19:42
Koekoek11304-08-2017 17:24
Torenvalk922-07-2019 07:11
IJsvogel127-05-2019 13:42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forumactiviteit

 • Geen berichten om weer te geven.

Reacties

 • Inschrijving vogelherkenningscursus

  Dirk Prop 18.08.2019 12:34
  Terecht opgemerkt, heer/mevrouw WInde. Deze tekst hoeft inderdaad niet voor een tweede keer getoond te ...

  Lees meer ...

   
 • Inschrijving vogelherkenningscursus

  Winde 15.08.2019 21:52
  Ik heb net een inschrijfformul ier ingevuld en de betaling overgemaakt, maar ik begrijp niet waarvoor ...

  Lees meer ...

   
 • Uitzending gemist: vaarverbinding naar Loenderveense Plas

  bob meewis 01.08.2019 12:11
  Geweldige en gefundeerde reportage van Sophie en haar team. Ongelooflijk dat er zulke vergevorderde plannen ...

  Lees meer ...