Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerzwartespecht2

ALVOp 15 maart 2018 houden we weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Omdat we het milieu niet met onnodig drukwerk willen belasten, worden de stukken digitaal beschikbaar gesteld via deze website. Je kunt ze op 15 maart bekijken tijdens de vergadering via je tablet (er is WIFI in de Infoschuur). Zelf afdrukken kan natuurlijk ook. De agenda en de te bespreken stukken vind ja na de <lees meer> knop.

Na de pauze zal Christian Brinkman een lezing houden over het ringstation.

 

Hierbij nodigt het bestuur de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken op donderdag 15 maart 2018 in de Infoschuur van GNR.

Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

 

De agenda voor de ledenvergadering luidt als volgt:

1. Opening en mededelingen bestuur

2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2017

3. Algemeen Jaarverslag 2017

4. Financieel Jaarverslag 2017

5. Verslag Kascommissie

Wordt uitgebracht tijdens de vergadering

6. Decharge bestuur

7. Benoeming nieuw lid kascommissie.

8. Begroting 2018

9. Jaarplan 2018

10. Bestuurssamenstelling en –verkiezing

- Voorzitter: Piet Spoorenberg is aftredend en herkiesbaar

- Secretaris: Huub Casander is aftredend en herkiesbaar

- Penningmeester: Egbert Leijdekker is aftredend en nog voor 1 jaar herkiesbaar

- Avifauna: vacant

(Tegen)kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij een van de bestuursleden.

11. Dineke Sluijters Vogelfonds

- Projecten: De ALV wordt, overeenkomstig het advies van de commissie, gevraagd om in te stemmen met de ingebrachte projecten.

- Werking Dineke Sluijters Vogelfonds

- Benoeming commissieleden

12. Rondvraag en sluiting

 

Onderstaande stukken worden in de ledenvergadering behandeld. 

Tevens zijn de voorgestelde  projecten in het kader van het Dineke Sluijters Vogelfonds bijgevoegd.

pdf1.0_ALV_agenda_15-03-2018.pdf

pdf2.0_ALV_verslag_2017-3-16.pdf

pdf3.0_Jaarverslag_VWG_2017.pdf

pdf4.0_Financieel_verslag_penningmeester_2017_VWG.pdf

pdf9.0_Jaarplan_VWG_2018.pdf

pdf11.a_Projecten.pdf

pdf11.a1_aanvraag_DSF_ijsvogelwanden.pdf

pdf11.a2_aanvraag DSF: kleine_karekiet_onderzoeksplan.pdf

 pdf11.b1_Voorstel_tot_wijziging_huishoudelijk_reglement.pdf

 

In het volgende document zijn alle stukken samengevoegd.

pdfSamengevoegde stukken.pdf

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Programmakalender

Uitgelicht

 Excursiepromo

  ©Jessica Pieren

Banner

De banner boven de website wisselt maandelijks. Bekijk hier de vorige banners en lees hoe je je eigen foto in kan zenden. Wil je ook een foto inzenden, zorg er dan voor dat de foto 1200px breed is en 275px hoog.

 

Bert Roelofs

ransuil2BR

Alle colums van Bert Roelofs, die eerder zijn gepubliceerd in de Korhaan zijn hier op de website te lezen. De laatst toegevoegde columns gaan over Brandgans Goudvink, Kraanvogel, Kwak, Ransuil en Waterhoen.

 IJsvogels

Klik hierDe ijsvogelwerkgroep van Jelle Harder heeft een DVD gemaakt "Broedwanden maken voor ijsvogels". Meer informatie over de DVD en hoe je deze kunt bestellen vind je hier. Op die pagina staat ook de IJsvogelhandleiding. Voor het opvoeren of raadplegen van actuele waarnemingen klik je op de button hiernaast. Onder het kopje waarnemingen zie je het tijdstip van de laatste waarneming.

 

Meld je aan als lid

U kunt zich hier op eenvoudig wijze aanmelden als lid. U ontvangt dan vier maal per jaar ons verenigingsblad de Korhaan.

 

Vogelringstation

ijsvogels 1

Het ringstation heeft zijn verslag van het najaar van 2014 gepubliceerd. Opnieuw een interessant vangperiode bij het vangstation aan het Gooimeer. Alle rapporten zijn hier te lezen.

 

Waarnemingen

Waarnemingen in het Gooi en omstreken bekijken en opvoeren:

waarneming.nl

 

 Waarnemingen van de 14 daagse Eempoldertellingen:

Eempoldertellingen

Laatst bijgewerkt:25-09-2018 17:52

 

 Waarnemingen in het plasje bij de Maatpolder:

Plasje Maatpolder

Laatst bijgewerkt:08-04-2018 16:46

 

IJsvogel koekoek torenvalk
Melden   Melden
Overzicht Overzicht Overzicht
SoortAantalLaatste
IJsvogel196621-09-2018 22:07
Koekoek11304-08-2017 17:24
Torenvalk703-04-2018 00:02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Onze Nieuwsbrief wordt ongeveer 1 maal per maand via mail verzonden. De nieuwsbrief bevat wetenswaardigheden waaronder ook de bijeenkomsten die op stapel staan. Heel handig voor degenen die niet dagelijks deze website bekijken en toch op de hoogte willen blijven van de activiteiten van de werkgroep. U kunt zich op de nieuwsbrief abonneren door uw naam en mailadres op te geven. En wilt u de nieuwsbrief opzeggen dan gaat dat ook net zo gemakkelijk via een knop onderaan de nieuwsbrief.

Forumactiviteit

  • Geen berichten om weer te geven.