Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerbosuil

biljet2Heb je je wel eens afgevraagd waar we zouden zijn zonder financiële administratie of ledenadministratie? Zou je dan de Korhaan nog in de bus krijgen, kunnen er dan wel activiteiten in de info schuur worden georganiseerd en hoe zou het lopen met de weekend- en buitenland excursies? Nu Egbert Leijdekker, die de afgelopen jaren als penningmeester al deze werkzaamheden heeft verzorgd, heeft gezegd dat hij ermee wil stoppen, wordt bovenstaande vraag actueel. 


Het is eerder nog niet gelukt één vervanger voor Egbert te vinden die al zijn taken kan en wil overnemen. Maar de financiële administratie, ledenadministratie en penningmeesterfunctie hebben continuïteit nodig. Onze vereniging kan alleen floreren als dit alles goed verzorgd wordt. Daarom willen we de taken van de huidige penningmeester verdelen over drie personen: dan is het voor iedereen minder werk, past het werk misschien beter bij je persoonlijkheid en kun je elkaar waar nodig een handje helpen. 

 
Met het oog op de continuïteit en ook omdat veel handen licht werk maken, zijn we op zoek naar 


drie enthousiaste leden

met enige affiniteit voor financiën en administratieve zaken die samen ons nieuwe administratieve team willen vormen. We denken aan een team van drie die samen de financiële administratie, de ledenadministratie en de penningmeesterfunctie gaan doen. Het zijn drie heel verschillende functies, waar ook heel verschillende mensen op kunnen passen. 


Ledenadministratie

Je houdt de ledenadministratie (circa 800 leden) van de VWG bij in een efficiënte Excel omgeving. Invoerschermen zijn geautomatiseerd, controles op de kwaliteit van de gegevens zijn geprogrammeerd en correspondentie is door middel van standaard berichten met een druk op de juiste knop naar de printer te sturen. Als ledenadministrateur v/m ben je een spin in het web en ondersteun je het bestuurlijke hart van de vereniging met op maat geleverde informatie. Denk aan de financiële administratie en penningmeester voor de inning van de contributie, het bestuur voor correspondentie met bepaalde doelgroepen of de redactie van de Korhaan voor het versturen van het kwartaalblad. Enige kennis van Excel is handig maar niet noodzakelijk.

 
Financiële administratie

Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële administratie. Hiervoor is een professioneel boekhoudpakket beschikbaar dat door de huidige penningmeester is ingericht en afgestemd op de huidige organisatie en werkwijze van de VWG. De bankmutaties worden door de software geautomatiseerd ingelezen en dienen te worden geboekt op de juiste rekeningen.  Je onderhoud contacten met de ledenadministratie als bron voor de inning van de jaarlijkse contributies en werkt nauw samen met de penningmeester en voorziet deze periodiek van rapportages ter ondersteuning van zijn bestuurlijke activiteiten. Tevens ondersteun je de penningmeester bij het opstellen van de jaarstukken van de VWG. Enige kennis van administratie en boekhoudkundige principes is voor deze functie noodzakelijk.

 
Penningmeester

Als penningmeester neem je zitting in het bestuur van de VWG en draag je gezamenlijk met de andere bestuursleden de verantwoordelijkheid voor het verenigingsbeleid. Je geeft leiding aan het financiële team dat bestaat uit het driemanschap penningmeester / financiële administratie / ledenadministratie en stimuleert de samenwerking en het teamgevoel. Je brengt jaarlijks op de ALV verslag uit over het gevoerde financiële beleid en presenteert de jaarrekening over het afgelopen boekjaar en de begroting voor het nieuwe boekjaar aan de leden. Je uitvoerende taken zijn beperkt tot het opstellen van de jaarstukken (in samenspraak met de administrateur) en het doen van de uitgaande betalingen.


Heb je belangstelling voor een van de functies, neem dan contact op met Piet Spoorenberg of Huub Casander.  We lichten de werkzaamheden graag nader toe. Egbert heeft aangegeven graag te willen helpen bij de overdracht.


 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Aanmelden

Via de volgende knoppen kunt u zich aanmelden als lid of nieuwsbrief of u kunt zich inschrijven voor de vogelherkenningscursus.

 

Klik hier voor aanmelden lidmaatschap

Klik hier voor aanmelden nieuwsbrief

Klik hier voor inschrijving vogelherkenningscursus

Programmakalender

Uitgelicht

Nieuwsbrieven groene Gooise organisaties

In de infoschuur werken zeven groene organisaties samen, waaronder onze Vogelwerkgroep. Bij al deze organisaties verschijnen regelmatig nieuwsbrieven. Hoe je je kunt abonneren op deze nieuwsbrieven vind je hier.

 

Banner

De banner boven de website wisselt maandelijks. Bekijk hier de vorige banners en lees hoe je je eigen foto in kan zenden. Wil je ook een foto inzenden, zorg er dan voor dat de foto 1200px breed is en 275px hoog.

 

 

IJsvogels

Klik hierDe ijsvogelwerkgroep van Jelle Harder heeft een DVD gemaakt "Broedwanden maken voor ijsvogels". Meer informatie over de DVD en hoe je deze kunt bestellen vind je hier. Op die pagina staat ook de IJsvogelhandleiding. Voor het opvoeren of raadplegen van actuele waarnemingen klik je op de button hiernaast. Onder het kopje waarnemingen zie je het tijdstip van de laatste waarneming.

 

 

Waarnemingen

Waarnemingen in het Gooi en omstreken bekijken en opvoeren:

waarneming.nl

 

 Waarnemingen van de 14 daagse Eempoldertellingen:

Eempoldertellingen

Laatst bijgewerkt:14-01-2020 17:49

 

 Waarnemingen in het plasje bij de Maatpolder:

Plasje Maatpolder

Laatst bijgewerkt:08-04-2018 16:46

 

IJsvogel koekoek torenvalk
Melden   Melden
Overzicht Overzicht Overzicht
SoortAantalLaatste
IJsvogel207018-01-2020 23:54
Koekoek11304-08-2017 17:24
Torenvalk1017-11-2019 11:11
IJsvogel127-05-2019 13:42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties

  • Presentatie resultaten broedvogelinventarisaties 2019

    Jurrien Uiterwijk 22.12.2019 14:18
    Ik lees dat er in Bikbergen geen haviken gebroed hebben in 2019. Heb 3 jongen geteld, 2 op de ...

    Lees meer ...