Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerzwartesten

r

AVG, WAT MOETEN WE ERMEE?

De AVG is de afkorting voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven, verenigingen en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Ook wij als Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken hebben daar mee te maken. Daarom is onderstaand privacyreglement opgesteld. Daarin staat hoe de vereniging omgaat met de privacy van de leden. En lid zijn van de VWG betekent dat je instemt met deze manier van gegevens bewaren en gebruiken. Zo weten de leden, de coördinatoren en het bestuur hoe de werkgroep dient om te gaan met persoonlijke gegevens. Onderstaand treft je het privacyreglement aan.

 

Privacyverklaring Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken

In het kader van de AVG laten we je in deze verklaring weten welke gegevens we opslaan en wat we ermee doen.

 

De gegevens die we opslaan

Voor onze administratie, het toesturen van ons verenigingsblad en de activiteiten die we in verenigingsverband organiseren slaan we de volgende gegevens op:

naam

geslacht

adres

e-mailadres

telefoonnummer(s)

bankrekeningnummer

automatische incasso

datum start lidmaatschap

deelname aan werkgroepen / activiteiten / belangstellingsregistratie

soort lidmaatschap (gewoon lid, huisgenoot-lid, ere-lid)

oorkondes, verdiensten etc.

 

Doeleinden gebruik

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om activiteiten van de VWG te coördineren. Alle gegevens zijn voor eigen gebruik. We stellen de gegevens intern alleen ter beschikking na een gemotiveerd verzoek. Daarover besluit het Bestuur.

Wij delen alleen gegevens met derden indien dat nodig of wenselijk is voor de activiteiten die we in verenigingsverband organiseren (zoals een verwerkersovereenkomst met de drukker). We verkopen of ruilen gegevens niet met derden.

 

Beheer persoonsgegevens

Beheerder van de gegevens is het bestuur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) die het beheer kan delegeren aan de ledenadministrateur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Internet

Onze website gebruikt alleen functionele cookies.

Onze internetpagina’s kunnen links naar andere websites bevatten. De Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder ons beheer vallen.

 

Gegevensbeveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en beschermen ze zo goed mogelijk. De ledenadministratie wordt bijgehouden in een programma dat is gebouwd in Excel en wordt beheerd op een lokale computer. De ledenadministratie is alleen door bevoegde personen in te zien.

 

Inzage

Je mag ons altijd vragen naar de persoonsgegevens die we van je bewaren. Je kunt ons verzoeken gegevens te wijzigen of aan te vullen en dient er zelf voor te zorgen dat de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken over de juiste actuele persoonsgegevens beschikt. Je hebt het recht om op elk moment je persoonsgegevens te laten verwijderen (dan eindigt dus ook je lidmaatschap). Na beëindiging van het lidmaatschap bewaren we je gegevens tot nog maximaal één kalanderjaar, tenzij je aangeeft dat je dat anders wilt. Voor vragen over je gegevens kun je contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..