Inloggen

banner 3origineel20170118

bannersmienten2

De VWG is een ANBI

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of Algemeen Nut Beogende Instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. En Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken is bij beschikking van de Belastingdienst vanaf 1 januari 2008 als ANBI aangewezen.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een schenker?

  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

EuroDrempel en maximum

De aftrek van deze giften heeft een drempel en een maximum, die worden afgeleid van het verzamelinkomen. Als de schenker het hele jaar een fiscale partner heeft, moet ook het verzamelinkomen van deze partner worden meegeteld. Het verzamelinkomen is het totaal van de inkomens in box 1, 2 en 3.

  • De drempel is 1% van het verzamelinkomen, met een minimum van € 60.
  • De maximale aftrek is 10% van het verzamelinkomen. De drempel en het maximum gelden niet voor giften in de vorm van periodieke uitkeringen die minimaal 5 jaar lopen.

Mogelijkheden voor leden van de VWG

Veel van onze actieve leden maken kosten die niet worden gedeclareerd. Daarbij kan worden gedacht aan auto-, telefoon-, kopieer-, portikosten etc. Het meer betaalde dan de minimumcontributie is ook een schenking. Wie al deze kosten netjes verantwoordt en opgeeft aan de penningmeester met de mededeling dat hij deze kosten weliswaar voor de vereniging heeft gemaakt maar niet declareert, dus schenkt aan de vereniging, krijgt van de penningmeester een bedankbrief met bevestiging. Deze bevestiging samen met de verantwoording van de schenker geeft de mogelijkheid om het bedrag van de schenking samen met andere schenkingen en die uitgaan boven de drempel, op zijn inkomen in mindering te brengen.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de vereniging vindt u hier.

De VWG en uw belastingaangifte

De penningmeester heeft zijn best gedaan om u zo goed mogelijk te informeren over de fiscale mogelijkheden van schenkingen aan de VWG, maar hij is geen belastinginspecteur. Daarom wordt geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor aan de VWG gedane schenkingen en de gevolgen daarvan voor de schenker met betrekking tot de belastingen.

Publicatieplicht

De VWG voldoet aan de publicatieplicht die de overheid stelt aan een ANBI:

  • Onze statuten:
  • De jaarverslagen, jaarplannen en verenigingsverslagen vindt u hier
  • De samenstelling van het bestuur vindt u hier
  • De contactgegevens vindt u hier
  • Een samenvatting van de overige gegevens (en het beloningsbeleid) vindt u hier: pdfANBI_registratieformulier_VWG_2018.pdf

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Programmakalender

Uitgelicht

Nieuwsbrieven groene Gooise organisaties

In de infoschuur werken zeven groene organisaties samen, waaronder onze Vogelwerkgroep. Bij al deze organisaties verschijnen regelmatig nieuwsbrieven. Hoe je je kunt abonneren op deze nieuwsbrieven vind je hier.

 

Banner

De banner boven de website wisselt maandelijks. Bekijk hier de vorige banners en lees hoe je je eigen foto in kan zenden. Wil je ook een foto inzenden, zorg er dan voor dat de foto 1200px breed is en 275px hoog.

 

Bert Roelofs

ransuil2BR

Alle colums van Bert Roelofs, die eerder zijn gepubliceerd in de Korhaan zijn hier op de website te lezen. De laatst toegevoegde columns gaan over Brandgans Goudvink, Kraanvogel, Kwak, Ransuil en Waterhoen.

 

 IJsvogels

Klik hierDe ijsvogelwerkgroep van Jelle Harder heeft een DVD gemaakt "Broedwanden maken voor ijsvogels". Meer informatie over de DVD en hoe je deze kunt bestellen vind je hier. Op die pagina staat ook de IJsvogelhandleiding. Voor het opvoeren of raadplegen van actuele waarnemingen klik je op de button hiernaast. Onder het kopje waarnemingen zie je het tijdstip van de laatste waarneming.

 

Meld je aan als lid

U kunt zich hier op eenvoudig wijze aanmelden als lid. U ontvangt dan vier maal per jaar ons verenigingsblad de Korhaan.

 

Vogelringstation

ijsvogels 1

Het ringstation heeft zijn verslag van het najaar van 2014 gepubliceerd. Opnieuw een interessant vangperiode bij het vangstation aan het Gooimeer. Alle rapporten zijn hier te lezen.

 

Waarnemingen

Waarnemingen in het Gooi en omstreken bekijken en opvoeren:

waarneming.nl

 

 Waarnemingen van de 14 daagse Eempoldertellingen:

Eempoldertellingen

Laatst bijgewerkt:02-12-2018 16:16

 

 Waarnemingen in het plasje bij de Maatpolder:

Plasje Maatpolder

Laatst bijgewerkt:08-04-2018 16:46

 

IJsvogel koekoek torenvalk
Melden   Melden
Overzicht Overzicht Overzicht
SoortAantalLaatste
IJsvogel197725-11-2018 14:27
Koekoek11304-08-2017 17:24
Torenvalk703-04-2018 00:02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Onze Nieuwsbrief wordt ongeveer 1 maal per maand via mail verzonden. De nieuwsbrief bevat wetenswaardigheden waaronder ook de bijeenkomsten die op stapel staan. Heel handig voor degenen die niet dagelijks deze website bekijken en toch op de hoogte willen blijven van de activiteiten van de werkgroep. U kunt zich op de nieuwsbrief abonneren door uw naam en mailadres op te geven. En wilt u de nieuwsbrief opzeggen dan gaat dat ook net zo gemakkelijk via een knop onderaan de nieuwsbrief.