Inloggen

banner 3origineel20170118

bannergrauwevliegenvanger

Bonte Vliegenvanger (J. vd Geld)Het rapport met de resultaten van het nestkastonderzoek van 2014 is gepubliceerd! De gegevens werden verzameld door 25 controleurs, die op 35 terreinen in totaal 1.773 nestkasten hebben gecontroleerd.Van 16 vogelsoorten zijn er 11.996 eieren geteld, dat zijn 25,9% meer getelde eieren dan vorig jaar. Totaal vlogen er dit jaar 8.944 jonge vogels uit, dat zijn er 40,4% meer dan vorig jaar!

Het broedseizoen 2014 begon erg vroeg dit jaar. De eerste melding kwam van het terrein Tergooi ziekenhuis, waar een Pimpelmees op 4 maart al aan het bouwen was. Op Sypesteyn waren vier soorten met de vroegste eerste eidatums, een Koolmees op 21 maart, een Pimpelmees op 24 maart, een Boomklever op 27 maart en een Spreeuw op 2 april. In het Smithuijserbos begon een Zwartemees op 28 maart; alle vijf nieuwe records voor het Gooi!

Het eerste legsel is onder te verdelen in drie perioden, namelijk de aller vroegste, de middengroep en de latere. De vroege Kool- en Pimpelmezen waren dit jaar succesvol. Zij profiteerden namelijk van de rupsen die in het begin van het seizoen al relatief vroeg aanwezig waren. Dit kan toegeschreven worden aan de warme laatste weken van maart en begin april. Echter het totale aantal aanbod rupsen was niet groot, zoals de trend van de afgelopen jaren laat zien. De mezen met een latere start moesten het  meer van de insekten hebben om hun jongen te kunnen voeren.

Het aantal Pimpelmezen blijft maar stijgen! Op Crailo, St. Michael en Tergooi Ziekenhuis is de verhouding van Koolmees en Pimpelmees één op drie tot zelfs wel één op vier. Met de Bonte Vliegenvangers was dit jaar ook iets vreemds aan de hand. De mannetjes arriveerden vroeg en daarna kwamen de vrouwtjes maar niet in grote aantallen. Eventjes leek het erop dat er 50% minder legsels zouden zijn. Totdat er een tweede golf vrouwtjes arriveerden, waardoor het totaal aantal legsels toch nog behoorlijk was.

Dit jaar hebben we 10 grote berkenstamkasten geplaast voor de Grote Bonte Specht. Een aantal zijn er wel opengehakt, maar er is nog niet in gebroed. Bij een kast op het terrein de Oude Naarderweg leek het wel goed te gaan, omdat de spechten steeds in de buurt waren en alarm gaven. Hopenlijk hebben we volgend jaar meer succes.

Er zijn dit jaar drie terreinen erbij gekomen. Dit zijn ’t Raboes (gelegen aan de monding van de Eem en in dit jaarverslag verder vernoemd “Raboes Eemnes”), het terrein Fort Uitermeer en een klein terrein aan het Schapendrift in Blaricum. De nestkasten op het ’t Raboes worden gecontroleerd door Pascal Gijsen en het terrein Fort Uitermeer door Marlies van der Weijden. Ronald Beskers controleert aan het Schapendrift.

Het muizenaanbod was dit jaar goed, waar de Bosuilen goed van hebben geprofiteerd. Er zijn 110 bosuilkasten gecontroleerd, waarvan er 22 op nestkastgebieden hangen, 8 in openbare gebieden en 80 kasten hangen bij particulieren. Van al deze kasten waren er 27 bezet. Het controleren van bosuilkasten is intensief, omdat veel kasten op particuliere terreinen hangen, die vaak niet direct toegankelijk zijn. Ook zouden de kasten relatief vaak gecontroleerd moeten worden, omdat sommige bosuilen vroeg beginnen met broeden en andere juist weer later. Door een gebrek aan mankracht en tijd onstaat de situatie dat een een legsel gemist kan worden. Wanneer er frequenter wordt gecontroleerd kan er ook beter inzicht verkregen worden hoe het met de Holenduiven verloopt gedurende het seizoen. We zoeken twee bosuil liefhebbers die als team een aantal van deze kasten gaan controleren.

Lees pdfhier het volledige rapport.