Inloggen

banner 3origineel20170118

banneroeverzwaluw

KommerrustIn 2103 is het landgoed Kommerrust in Naarden integraal geïnventariseerd op het voorkomen van broedvogels. Het is de eerste keer dat dit op deze wijze gebeurde. Het landgoed heeft een geringe oppervlakte en het aantal soorten en broedvogels bleef als gevolg daarvan ook klein. In totaal kwamen twintig verschillende soorten broedvogels voor in het gebied.

Van de 55 territoria in Kommerrust namen acht soorten holenbroeders er samen bijna 40% van voor hun rekening. Het gaat hier om soorten die er broeden in natuurlijke holen of spleten. Nestkasten komen niet voor in het gebied. Op de grauwe gans en goudvink na waren er geen opvallende soorten aanwezig. De habitat leek geschikt voor kleine bonte specht, fluiter, glanskop en appelvink, maar deze soorten schitterden door afwezigheid.

Het volledige rapport is pdfhier te lezen.

Dick Jonkers