Inloggen

banner 3origineel20170118

bannergrauwevliegenvanger

GoudhaanIn 2013 hebben we op uitnodiging van het Goois Natuurreservaat het uitgestrekte bosgebied De Zuid op broedvogels geinventariseerd.

Omdat dit ruim 200 hectare grote gebied te uitgestrekt is om in één ronde te inventariseren, is er voor gekozen het in drie deelgebieden te splitsen: het Dassenbos, het Erfgooiersbos en de Bosberg/Hengstenberg.

Bonte Vliegenvanger

Er zijn 36 soorten broedvogels aangetroffen die 681 territoria in beslag hadden genomen. Vergeleken met 1993 verschenen er zeven nieuwe soorten, waar tegenover stond, dat er vijf verdwenen. Van de aanwezige soorten was er nog één die op de Rode Lijst voorkomt, namelijk de ransuil. De groene specht en matkop, die in 1993 nog wel in het gebied huisden, ontbraken nu. Op de recent uitgebrachte Oranje Lijst stonden de wel waargenomen grote lijster, gekraagde roodstaart, zwarte mees en kuifmees.

Er is een opvallende achteruitgang vastgesteld bij tien soorten. Voor een deel kan dit te maken hebben gehad met de koude winter met veel vorst en ook sneeuwperiodes. De winterkoning doet zijn naam geen eer aan. De stand werd gedecimeerd. Van de holenbroeders ging alleen de glanskop vooruit; de rest kelderde in aantal. Op enkele paren na is de houtduif verdwenen. Ook de vink moest behoorlijk inleveren.

Het volledige rapport is pdfhier te vinden.

Dick Jonkers en Juun de Boer