Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerslangenarend

birdlifeIn september hadden we Arjan Dwarshuis op bezoek. Arjan vertelde ons over zijn Big Year, waarmee hij aandacht vraagt voor het uitsterven van vogelsoorten. Hij organiseert een sponsoractie om het Preventing Extinctions Programme van Birdlife International te steunen. Van alle vogelsoorten wordt 13 % met uitsterven bedreigd. Om hiertegen wat te doen steunt Birdlife projecten om met uitsterven bedreigde vogelsoorten te beschermen en de kans op uitsterven te verkleinen.

Wereldwijd worden vogels bedreigd door een steeds intensiever gebruik van de aarde door de mens zoals bijvoorbeeld overbevissing van de oceanen.

Op South Georgia, eilanden de zuidelijke Atlantische Oceaan, zijn nog kleine kolonies van  Greyheaded Albatros (Thalassarche chrysostoma), Wenkbrauwalbatros (T. melanophris), Wandering Albatros (Diomedea exulans) en Witkinstormvogel (Procellaria aequinoctialis). De aantallen van de Grauwe Albatros alleen al zijn in de afgelopen 11 jaar met 44% afgenomen. De oorzaak is vooral als bijvangst van de visserij.  Albatrossen vangen vis op dezelfde plaatsen waar de commerciële visserij – uiteraard – ook vist.  Door deze bijvangst van zeevogels in vistuig sterven jaarlijks honderdduizenden vogels.

Dankzij actie van Birdlife International, waar ook Vogelbescherming Nederland aan mee heeft gedaan, zijn de meeste vissers op een andere manier gaan vangen. Dat klinkt eenvoudig, maar er is heel veel inspanning voor nodig geweest om met lokale vissers en overheden deze afspraken te maken. Deze actie heeft wel succes: met veel soorten gaat het inmiddels veel beter. Het aantal slachtoffers van de visserij is teruggedrongen van 100.000 naar zo’n 5.000 à 10.000 per jaar. Maar andere bedreigingen zijn er nog steeds zoals de voor veel vogel- en vissoorten desastreuze hoeveelheden plastic die in de oceanen ronddrijven. De vaak onbewoonde eilanden waar albatrossen hun jongen groot kunnen brengen, moeten vooral vrij blijven van ratten en muizen, die de kuikens opvreten.

Door projecten uit het Preventing Extinctions Programme zijn nu de kansen voor tenminste 25 soorten gekeerd. Deze soorten hebben nu een redelijke kans om te overleven. Nu de andere 197 soorten nog. Arjan Dwarshuis roept ons op om het uitsterven van vogelsoorten niet zomaar te laten gebeuren. Wij willen hem daarin ondersteunen door dit voorjaar een fondswervingsactie te houden onder de leden van de Vogelwerkgroep.

Bij de lezing van Ricardo van Dijk 11 april 2019 zal er een pot staan waar u uw donatie kwijt kunt. U kunt uw bijdrage ook storten op bankrekening NL17 TRIO 0391 1047 99 ten name van de Vogelwerkgroep het Gooi e.o. onder vermelding van “donatie PEP”