Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerijsvogel3

grotebontespechtOp verzoek van de Stichting Groen Muiderberg hebben wij het Kocherbos te Muiderberg op broedvogels geinventariseerd, dit in verband met plannen om een tweede hockeyveld in of bij het bos aan te leggen.Bij de broedvogelinventarisatie van het Kocherbos (10 ha) zijn 30 broedvogelsoorten vastgesteld waaronder Ransuil, Groene Specht, Buizerd, Sperwer en Bosuil.

Hoe klein ook in oppervlak, het bos oefent een grote aantrekkingskracht uit op de bosvogels. Dit wordt veroorzaakt doordat het bos een gevarieerde samenstelling heeft van loof- en naaldbomen met plaatselijk een rijke ondergroei. Eeuwenoude beuken bieden holenbroeders volop nestgelegenheid. Verder speelt een rol dat de omgeving bestaat uit open weidelandschap, waar de vogels kunnen foerageren maar nestgelegenheid ontbreekt. Ze zijn op het bos aangewezen om te nestelen.
Er is alle reden om deze oase aan de rand van Muiderberg te beschermen. Van belang is dat de huidige variatie in de vegetatie behouden blijft en de oude bomen gespaard worden. Tot slot is het nuttig om de ruigte in de vorm van bramen te behouden, zodat ook grondbroeders een kans hebben om ongestoord te broeden in dit honden-uitlaatgebied.

De inventarisatie is gecoördineerd door Frits Stoekenbroek.

Lees pdfhier het volledige rapport.