Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerijsvogel3

 Corversbos (Jan Mooij)In 2013 is het Corversbos geinventariseerd op broedvogels. Meest talrijke soort is de Merel en verder herbergt een groot aantal bosvogels zoals 6 mezensoorten, Vinken, Sijs, Goudvink en Appelvink. Hieronder staat de lijst met broedvogels.

De inventarisatie is gecoördineerd door Jan Mooij.

Het volledige rapport is pdfhier te downloaden.

 

SoortAantal territoria
Nijlgans 1
Havik 1
Houtduif 12
Grote Bonte Specht 23
Winterkoning 33
Heggenmus 3
Roodborst 36
Merel 46
Zanglijster 13
Grote Lijster 2
Kleine Karekiet 1
Tuinfluiter 1
Zwartkop 20
Fluiter 2
Tjiftjaf 17
Goudhaantje 15
Bonte Vliegenvanger 1
Staartmees 2
Glanskop 6
Kuifmees 4
Zwarte Mees 2
Pimpelmees 26
Koolmees 33
Boomklever 11
Boomkruiper 24
Gaai 5
Zwarte Kraai 5
Vink 42
Groenling 4
Sijs 2
Goudvink 1
Appelvink 2