Inloggen

banner 3origineel20170118

bannercasarca

Purperreiger (Bertus vd Brink)De werkgroep broedvogels heeft in 2013 een broedvogelinventarisatie van het westelijk deel van de Breukeleveense Plas uitgevoerd (49 ha, exclusief water). Het gebied, ook wel de Stille Plas genoemd, vormt een schakel in de keten van de Vechtplassen. Totaal zijn er 55 soorten vastgesteld met als meest talrijke de Grauwe Gans (84 territoria), gevolgd door de Purperreiger (52 territoria) en Tjiftjaf (44 territoria).

 

Het gebied kent een aantal zones:

 • De oeverzone grenzend aan de grote plas bestaat uit waterriet met veel Grote en Kleine Lisdodde. Hier broeden Waterral, Kleine Karekiet en Fuut. Het aantal broedparen is de afgelopen decennia redelijk constant gebleven.
 • Achter deze zone bevindt zich een open moerassige vegetatie. Rietzanger, Rietgors, Snor en Blauwborst zijn hier de meest karakteristieke soorten. De laatste decennia is het oppervlakte van deze zone geslonken door verbossing en het is dan ook niet verrassend dat deze soorten, met uitzondering van Blauwborst, sterk in aantal achteruit zijn gegaan.
 • De reeds genoemde boszone is in oppervlakte het grootst. Hier broeden in afnemende mate van talrijkheid Tjiftjaf, Winterkoning, Fitis, Koolmees, Pimpelmees en Vink. Veel zeldzamer, maar toch karakteristiek voor de broekbossen zijn Buizerd, Sperwer, Goudvink en Matkop. Letterlijk en figuurlijk hoogtepunt vormt de kolonie Purperreigers die in de boomkruinen gevestigd is.
 • Langs de Herenweg staan enkele tientallen vrijstaande villa's met grote tuinen. In deze zone broedt een groot aantal bekende tuinvogelsoorten: Merel, Zanglijster, Heggenmus, Grote Bonte Specht, Ekster, Spreeuw, Vink, Putter, Groenling en Grauwe Vliegenvanger. Ook heeft een paartje Bosuilen zijn territorium in deze zone.
 • Tot slot een aparte vermelding voor het eiland in de noordwest hoek van de plas. Dertig jaar geleden was hier nog een Kokmeeuwkolonie gevestigd. In 2013 is er ook een kolonie maar nu zijn het Grauwe Ganzen die hier hun toevlucht hebben gezocht voor de Vos en broeden tussen de hoog opgaande elzen en berken.

Roerdomp (Michiel van Balen)

De westelijke oever van de Breukeleveense Plas vormt een landschappelijk fraai en ornithologisch interessant gebied. Natuurmonumenten heeft slechts een relatief gering deel van het moerasgebied in bezit. De bewoners van de villa's aan de Herenweg kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de biologische en landschappelijke waarde van het gebied door de tuinen zo veel mogelijk te integreren met het aangrenzende natuurgebied.

Het volledige rapport is pdfhier te downloaden

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Programmakalender

Uitgelicht

 Excursiepromo

  ©Jessica Pieren

Banner

De banner boven de website wisselt maandelijks. Bekijk hier de vorige banners en lees hoe je je eigen foto in kan zenden. Wil je ook een foto inzenden, zorg er dan voor dat de foto 1200px breed is en 275px hoog.

 

Bert Roelofs

ransuil2BR

Alle colums van Bert Roelofs, die eerder zijn gepubliceerd in de Korhaan zijn hier op de website te lezen. De laatst toegevoegde columns gaan over Brandgans Goudvink, Kraanvogel, Kwak, Ransuil en Waterhoen.

 IJsvogels

Klik hierDe ijsvogelwerkgroep van Jelle Harder heeft een DVD gemaakt "Broedwanden maken voor ijsvogels". Meer informatie over de DVD en hoe je deze kunt bestellen vind je hier. Op die pagina staat ook de IJsvogelhandleiding. Voor het opvoeren of raadplegen van actuele waarnemingen klik je op de button hiernaast. Onder het kopje waarnemingen zie je het tijdstip van de laatste waarneming.

 

Meld je aan als lid

U kunt zich hier op eenvoudig wijze aanmelden als lid. U ontvangt dan vier maal per jaar ons verenigingsblad de Korhaan.

 

Vogelringstation

ijsvogels 1

Het ringstation heeft zijn verslag van het najaar van 2014 gepubliceerd. Opnieuw een interessant vangperiode bij het vangstation aan het Gooimeer. Alle rapporten zijn hier te lezen.

 

Waarnemingen

Waarnemingen in het Gooi en omstreken bekijken en opvoeren:

waarneming.nl

 

 Waarnemingen van de 14 daagse Eempoldertellingen:

Eempoldertellingen

Laatst bijgewerkt:16-08-2018 16:51

 

 Waarnemingen in het plasje bij de Maatpolder:

Plasje Maatpolder

Laatst bijgewerkt:08-04-2018 16:46

 

IJsvogel koekoek torenvalk
Melden   Melden
Overzicht Overzicht Overzicht
SoortAantalLaatste
IJsvogel195117-08-2018 13:59
Koekoek11304-08-2017 17:24
Torenvalk703-04-2018 00:02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Onze Nieuwsbrief wordt ongeveer 1 maal per maand via mail verzonden. De nieuwsbrief bevat wetenswaardigheden waaronder ook de bijeenkomsten die op stapel staan. Heel handig voor degenen die niet dagelijks deze website bekijken en toch op de hoogte willen blijven van de activiteiten van de werkgroep. U kunt zich op de nieuwsbrief abonneren door uw naam en mailadres op te geven. En wilt u de nieuwsbrief opzeggen dan gaat dat ook net zo gemakkelijk via een knop onderaan de nieuwsbrief.

Reacties

 • Zeearend broedt in Eemmeer

  Juun de Boer 16.08.2018 17:12
  Prachtig verslag Dirk en mooie foto's van Iwan en Buddy. Heel benieuwd wat het volgend seizoen ons ...

  Lees meer ...

   
 • Zeearend broedt in Eemmeer

  Susan Hageman 28.07.2018 21:35
  Wat een succes voor dier en mens, gefeliciteerd.S usan

  Lees meer ...

   
 • Zeearend broedt in Eemmeer

  Hugo Weenen 27.07.2018 07:54
  Fantastische ontwikkeling, dank voor mooi verslag!

  Lees meer ...