Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerzwartesten

r

Inleiding

Al meer dan 40 jaar worden er broedvogelinventarisaties uitgevoerd binnen onze vereniging. In 2009 hebben we een aparte werkgroep gevormd die deze broedvogelinventarisaties coördineert.

We hebben de volgende gebieden geïnventariseerd:

Inventarisaties 2023

 • Het Hol en Suikerpot (Natuurmonumenten)
 • 's Gravelandse landgoed Jaglust (Natuurmonumenten)
 • Loenderveense Plas (Waternet)
 • Laarder Wasmeer  (Goois Natuurreservaat)
 • Groeve Oostermeent (Goois Natuurreservaat)
 • Landgoed Hoorneboeg

Inventarisaties 2022

 • Loenderveense Plas
 • Kortenhoefse Plas west
 • Gooilust
 • De Snip en Mediapark
 • Einde Gooi

Inventarisaties 2021

 • Loenderveense Plas
 • Bosje van Six
 • Schaep en Burgh, Boekesteijn en Bantam
 • Anjkeveense plassengebied
 • Anna's Hoeve en Monnikenberg

Inventarisaties 2020

 • Loenderveense Plas
 • Groeve Oostermeent
 • Laarder Wasmeer
 • Horstermeer
 • Valse Bosjes

Inventarisaties 2019

 • Loenderveense Plas
 • Voorland Stichtse Brug
 • Corversbos
 • WIjde Blik
 • De Beek en Reigerseiland
 • Crailo
 • Oud Bussem
 • Bikbergen

 Inventarisaties 2018

 • Loenderveense Plas
 • Sijsjesberg/Ijzereenveld
 • Hilversumse Meens/Keverdijk
 • Vuntus
 • Naardermeent

Inventarisaties in 2017

 • Loenderveense Plas
 • 's Gravelandse buitenplaatsen Hilversbeek en Spanderswoud
 • Laarder Wasmeer
 • Groeve Oostermeent
 • de Dode Hond

Inventarisaties in 2016

 • Wester- en Bussummerheide
 • Jagtlust, Land & Bosch en Schoonoord
 • Loenderveense Plas
 • Eilandje Pier van Huizen

Inventarisaties in 2015

 • Ankeveense Plassen Hollandse deel
 • Einde Gooi
 • Eilandje Pier van Huizen
 • Gooilust
 • Loenderveense Plas
 • Stichtse Brug oostelijk en westelijk deel

Inventarisaties in 2014

 • Bantam, Schaep en Burg en Boekestein
 • Groeve Oostermeent
 • Laarder Wasmeer
 • Laegieskamp
 • Loenderveense Plas
 • Naarder Meent
 • Zwarte Bergen

Inventarisaties in 2013

 • Corversbos (Natuurmonumenten)
 • Kocherbos
 • Loenderveense Plas (Waternet)
 • Bosgebied Zuid (Goois Natuurreservaat)
 • Kommerrust (Goois Natuurreservaat)
 • Breukeleveense Plas (Natuurmonumenten)

Inventarisaties in 2012

 • Het Hol (Natuurmonumenten)
 • Loenderveense Plas (Waternet)
 • Hilversumse Wasmeer (Goois Natuurreservaat)
 • Monnikenberg (Goois Natuurreservaat)
 • Landgoed Hilverbeek en Spanderswoud (Natuurmonumenten)

Inventarisaties in 2011

 • Cruysbergen
 • Groeve Ooostermeen en 't Harde
 • Kortenhoef
 • Laarder Wasmeer
 • Loenderveense Plas

Inventarisaties in 2010

 • Ankeveense Plassen
 • Naarder Eng
 • Loenderveense Plas
 • Drie heidevogesoorten Heideleeuwerik, Boompieper en Roodborsttapuit

Inventarisaties 2009

 • De Kampen
 • Loenderveense Plas

De verslagen van de inventarisaties zijn in pdf hier te vinden.

Meedoen?

Iedereen die geïnteresseerd is om een bijdrage te leveren aan de werkgroep Broedvogels kan zich via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aanmelden.

Geef bij je aanmelding de volgende informatie door:

 • Naam
 • Adres
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Kennisniveau van vogels en inventariseren.
 • en eventueel de onderwerpen waar je vooral in geinteresseerd bent.

Broedvogelinventarisaties

Eén van de belangrijke activiteiten van de werkgroep vormen de broedvogelinventarisaties binnen ons werkterrein.

Grauwe Gans

De foto van de kuikens van de Grauwe Gans is genomen door Conny Leijdekker tijdens de inventarisatie van de Kampen in 2009.

We werken volgens de BMP methode (Broedvogel Monitoring Project) van SOVON. Deze methode werkt als volgt. Er worden in het broedseizoen meerdere bezoeken gebracht aan het telgebied, waarbij alle waarnemingen van potentiele broedvogels op een veldkaart worden ingetekend. Deze waarnemingen worden later overgezet op soortenkaarten en aan het einde van het seizoen worden op basis hiervan territoria bepaald. Een cluster van waarneempunten is een territorium dat gelijk staat aan een broedpaar.

Jaarlijks wordt aan de terreinbeheerders van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Goois Natuurreservaat gevraagd of er gebieden in aanmerking komen om geteld te worden in het kader van beheeractiviteiten. Maar iedereen kan met suggesties komen met geschikte gebieden.

Bij de keuze van het gebied spelen de volgende kenmerken een rol:

 • Beheer: De inventarisatie van het gebied heeft een doel, bijvoorbeeld monitoring in het kader van beheeractiviteiten.
 • Continuiteit: Het telgebied is al eerder geteld zodat er trends kunnen worden geconstateerd door vergelijking van de opeenvolgende telling.
 • Onbekendheid: Het kan ook zijn dat juist de onbekendheid van een gebied een aanleiding is om er een telling uit te voeren.
 • Natuurwaarde: Een natuurgebied heeft de voorkeur boven een bebouwde kom.
 • Omvang: De omvang maakt in feite niet uit. Kan liggen tussen een halve hectare tot 100-den ha. In dit laatste geval zullen we het gebied opsplitsen tussen verschillende teams.

We inventariseren over het algemeen in koppels van een ervaren teller, die de broedvogelsoorten goed herkent, met een onervaren teller. Als het goed is dan zal deze laatste na enkele jaren "promoveren" tot een ervaren teller, die zijn kennis doorgeeft aan de nieuwe generatie tellers.

 

 

 

Coordinator

Als er een gebied wordt geteld dan is er altijd iemand nodig die de coordinatie voert over deze telling. Deze coordinator regelt de volgende zaken:

 • Vaststellen gebiedsgrenzen samen met de opdrachtgever
 • Gebied in Avimap registreren op de website van  Sovon Vogelonderzoek
 • Op basis van het overall telrooster de waarnemers indelen per deelgebied.
 • Afspraken maken met waarnemers (plenaire kickoff)
 • Bewaken dat de waarnemingen worden geupload naar Avimap.
 • Ingevoerde waarnemingen beoordelen op plausibiliteit
 • Waarnemers op de hoogte houden van de ontwikkelingen
 • Vervanging verzorgen indien er een teller uitvalt
 • Alternatieve telling regelen indien er een telling niet doorgaat
 • Territoria clusteren via Avimap en uploaden naar Socvon
 • Verslag (laten) maken 

Dit lijkt heel wat maar als je de taken een beetje verdeelt tussen de tellers dan hoeft het maar een paar uur week te kosten.

Contact

De coordinatoren van de werkgroep zijn:

 • Dirk Prop
 • Piet Spoorenberg

Je kunt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  een mail sturen.