Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

VWG Excursie

Een kernactiviteit van de Vogelwerkgroep is het daadwerkelijk met elkaar in verenigingverband vogels kijken. Hiertoe worden excursies georganiseerd onder leiding van één of meerdere gidsen van de Vogelwerkgroep.

Het primaire doel van de excursies is het in georganiseerd verband waarnemen van vogels. Doordat de excursies begeleid worden door een gids, wordt kennis onder de deelnemers gedeeld en kan verdieping van de kennis over vogels binnen de vereniging plaatsvinden. Bijkomend effect is dat de band tussen de leden van de vereniging door middel van de excursies wordt versterkt.

Enkele malen per jaar worden excursies georganiseerd waar ook niet-leden aan kunnen deelnemen, in de hoop dat de deelnemende niet-leden vogels kijken tot hun hobby maken en lid zullen worden van onze vereniging.

De excursies vinden zowel binnen als buiten het werkgebied van de Vogelwerkgroep plaats.

De volgende excursies worden georganiseerd:

  • Gewone excursies: Ongeveer 2 keer per maand (15 tot 20 per jaar) een excursies van een halve of hele dag binnen of buiten het werkgebied van de Vogelwerkgroep.
  • Weekeindexcursies: Ongeveer 2 keer per jaar wordt er een excursieweekeinde georganiseerd in een gebied buiten ons eigen werkgebied.
  • Openbare excursies: Ongeveer 1 tot 3 keer per jaar wordt een speciale openbare excursie georganiseerd, waarbij ook niet-leden welkom zijn.

VWG Excursie

Ten behoeve van de begeleiding van de excursies is er een poule van 25 gidsen en assistent-gidsen. Zij nemen de leiding tijdens de excursies en fungeren als vraagbaak voor vogelherkenning, wetenswaardigheden en dragen zorg voor de gang van zaken tijdens de excursie.

Het excursieprogramma staat op de voorpagina van de website en in het laatste nummer van De Korhaan.

Vragen of opmerkingen kunt u hier plaatsen.