Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerzwartesten

r

merel turdus-merulaHet tuinvogelonderzoek is gestart in 1992. Er deden direct 32 mensen mee die 61 verschillende soorten telden. Met dit laagdrempelige onderzoek kan iedereen met een tuin meedoen.

Via deze tellingen is het ook mogelijk dat de deelnemers enthousiast raken om aan ander onderzoeken mee te gaan doen. Jaarlijks verschijnt er een rapport over de resultaten waardoor er tot nu tot al veertien publicaties zijn verschenen. Het aantal deelnemers en vogelsoorten blijft redelijk constant. Er blijkt wel een verschuiving op te treden van minder deelnemers met een kleine tuin naar meer deelnemers met een grote tuin. Als reden wordt genoemd dat in kleine tuinen te weinig soorten voorkomen om gemotiveerd te blijven de tellingen lang vol te houden. Het gevolg is, dat de deelnemende tuinen steeds vogelrijker worden. Het aantal soorten, dat per week wordt gezien, is daardoor in de loop der jaren in de gemiddelde tuin met ruim vijftig procent toegenomen. Dit maakt een goede beoordeling van de gevonden resultaten niet eenvoudiger.

In tegenstelling tot alom gehoorde geluiden is het percentage tuinen met Huismussen in de periode van vijftien jaar niet gedaald. In het voorjaar neemt het percentage tuinen met Huismussen flink toe, terwijl tegelijkertijd het totaal aan mussen sterk afneemt. Later in het jaar normaliseert zich dit alles weer. Opvallend is de toenemende aanwezigheid van Zwartkoppen in onze wintertuinen.

De aanwezigheid van Spreeuwen blijkt af te hangen van de buitentemperatuur. Hoe kouder de winter, hoe meer Spreeuwen in de tuin.

Elk jaar schrijf ik een rapport met de resultaten van de tuinvogeltellingen. De PDF's kun je opvragen op de overzichtspagina met de door de VWG uitgebrachte rapporten.

Wilt u meedoen of heeft u een vraag dan kunt u contact opnemen met de coordinator.