Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerzwartesten

r

logokopklDit is een tussenbericht van de adviescommissie: we hebben tot nu toe vier vragen in de Nieuwsbrief gehad en twee bijeenkomsten met coördinatoren/werkgroepleden gehouden. Hierbij een schets van de reacties die we – alles tezamen – ontvingen. Niet volledig, maar we willen graag iets terug melden aan alle leden van de VWG. Dit is ook bedoeld ter voorbereiding van de discussie op de avond van de ALV op 21 maart a.s.

Schets van de reacties tot nu toe na de Leesmeerknop.

 

Vraag 1 Waar geniet je het meest van?

Veel antwoorden gaan over rust en buiten zijn en van de vogels, natuur en landschap genieten. Genieten van de vogels gaat over zien, zang en gedrag, wisseling van soorten met de seizoenen en ook onvoorspelbaarheid. Natuur en landschap gaan ook over biotopen, variaties en diversiteit. De reacties gaan tenslotte ook over het samen iets doen met gelijkgezinden, samen kijken, samen puzzelen en onderzoek doen.

 

Vraag 2 Wat moet beschermd worden?

Veel antwoorden gaan al direct over beschermingsmaatregelen, en wat minder over wát dan bescherming vraagt. Maar tussen de regels door lezend zijn de antwoorden in lijn met de reacties op vraag 1: rust en rustgebieden, leefgebieden, biodiversiteit (ook in de stad), (naald)bossen, biotopen en specifiek wordt genoemd het Gooimeer met kust en eilandjes en de Eempolder. En als het over de vogels gaat: soorten op de rode lijst, trekvogels, vogels boerenland, weidevogels, heidevogels, grondbroeders, watervogels, zwaluwen en soms wordt een specifieke soort genoemd zoals de scholekster. Een onbetwistbaar letterlijk antwoord op de vraag luidde: mogelijkheden voor vogels om te leven en te reproduceren.

 

Vraag 3 Wat zijn bedreigingen?

Antwoorden op deze vraag hangen natuurlijk samen met wat je vindtdat er beschermd moet worden. Als bedreiging werden mensen en variëteiten van menselijk gedrag het vaakst genoemd: recreatie, bureaucratie, onkunde (zowel bij beleidsmakers als bij uitvoerders), steeds meer willen (consumeren) en verlies van waarden/normen. Ook de gevolgen van menselijk gedrag werden genoemd: asfalt, bebouwing, versnippering, intensieve landbouw, landbouwgif, stikstof, insecticiden, overbevolking (dus druk op de natuur), aantasting van natuur en landschap, klimaatverandering. Specifiek als het over het menselijk gedrag en de natuur en vogels gaat: verkeerd beheer, verkeerde interpretatie van onderzoeksgegevens, gebrek aan visie en samenhang, onkunde, onverschilligheid en onwetendheid, verkeerde adviezen van (ecologische) onderzoeksbureaus.

Ook werden dieren als bedreiging genoemd: predatoren, vossen, hermelijn, bunzing, (steen)marter, (en een enkele roofvogel en andere vogelsoorten). Er waren veel reacties over katten en honden als bedreiging.

 

Vraag 4 Wat zie je als grootste probleem of hindernis om de bedreiging weg te nemen?

Deze vraag is alleen in de Nieuwsbrief gesteld. Hier kwamen wat minder makkelijk reacties op, maar toch is hier iets over te zeggen. Als het over ons als vogelaars of leden van de VWG zelf gaat: gebrek aan actieve leden, gebrek aan jonge leden, stilzitten, gebrek aan connecties (met gemeentes en terreinbeherende organisaties), overdragen van een pijnlijke boodschap is lastig, gebrek aan visie van de VWG.

Als het over anderen gaat: gemis van gevoel van urgentie (bij zowel lokale, regionale als nationale overheden), gebrek aan democratie, stilzitten, gebrek aan burgers die 100% van hun tijd inzetten, “tegenstanders” hebben meer macht en geld.

Tot slot hebben we ook al een enkele suggestie gekregen over wat de VWG, of leden van de VWG zouden kunnen doen of wat er eventueel met geld van het Dineke Sluijtersfonds gedaan zou kunnen worden. Voorlopig laten we die nog even rusten, want er volgen ook nog twee vragen in de Nieuwsbrief. Maar wat in elk geval de rode draad is in vrijwel alle reacties: samenwerken met anderen, binnen en buiten de VWG.

Op 21 maart praten we verder met alle geïnteresseerde VWG-leden. Meld je aan, en als de animo te groot is, organiseren we gewoon nog een avond!

 

Wouter Rohde, Wobbe Kijlstra, Marjolein Quené

Aanmelden

Via de volgende knoppen kunt u zich aanmelden als lid of nieuwsbrief of u kunt zich inschrijven voor de vogelherkenningscursus.

 

Klik hier voor aanmelden lidmaatschap

buttonautomatischincasso

Klik hier voor aanmelden nieuwsbrief

Klik hier voor inschrijving vogelherkenningscursus

Programmakalender

Uitgelicht

Nieuwsbrieven groene Gooise organisaties

In de infoschuur werken zeven groene organisaties samen, waaronder onze Vogelwerkgroep. Bij al deze organisaties verschijnen regelmatig nieuwsbrieven. Hoe je je kunt abonneren op deze nieuwsbrieven vind je hier.

 

Banner

De banner boven de website wisselt maandelijks. Bekijk hier de vorige banners en lees hoe je je eigen foto in kan zenden. Wil je ook een foto inzenden, zorg er dan voor dat de foto 1200px breed is en 275px hoog.

 

 

IJsvogels

Klik hierDe ijsvogelwerkgroep van Jelle Harder heeft een DVD gemaakt "Broedwanden maken voor ijsvogels". Meer informatie over de DVD en hoe je deze kunt bestellen vind je hier. Op die pagina staat ook de IJsvogelhandleiding. Voor het opvoeren of raadplegen van actuele waarnemingen klik je op de button hiernaast. Onder het kopje waarnemingen zie je het tijdstip van de laatste waarneming.

 

 

Waarnemingen

Waarnemingen in het Gooi en omstreken bekijken en opvoeren:

waarneming.nl

 

 Waarnemingen van de 14 daagse Eempoldertellingen:

Eempoldertellingen

Laatst bijgewerkt:29-05-2024 14:15

 

 Waarnemingen in het plasje bij de Maatpolder:

Plasje Maatpolder

Laatst bijgewerkt:08-04-2018 16:46

 

IJsvogel
Melden
Overzicht
SoortAantalLaatste
IJsvogel247416-07-2024 21:58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forumactiviteit

  • Geen berichten om weer te geven.