Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerzeearend3

Voorjaar 2020 Geluid van de dag

Klik op de link voor de beschrijving van de soort en het geluid en meer informatie.

 

Dag

Soort

vrijdag 19 juni Wielewaal
donderdag 18 juni Regenwulp
woensdag 17 juni Baardmannetjes
dinsdag 16 juni Kwartel
maandag 15 juni Groene specht
zaterdag 13 juni Glanskop
vrijdag 12 juni Cetti's Zanger
donderdag 11 juni Oeverzwaluw
woensdag 10 juni Kneu
dinsdag 9 juni Ringmus
maandag 8 juni Zwarte Roodstaart
zaterdag 6 juni Matkop
vrijdag 5 juni Bosrietzanger
donderdag 4 juni Nachtzwaluw
woensdag 3 juni Spreeuw
dinsdag 2 juni Europese Kanarie
maandag 1 juni Bosuil
zaterdag 30 mei Huismus
vrijdag 29 mei Staartmezen
donderdag 28 mei Roerdomp
woensdag 27 mei Braamsluiper
dinsdag 26 mei Zwarte Mees
maandag 25 mei Kramsvogel
zaterdag 23 mei Spotvogel
vrijdag 22 mei Kleine Karekiet
donderdag 21 mei

Roodborsttapuit

woensdag 20 mei Rietgors
dinsdag 19 mei Eider
maandag 18 mei Nachtegaal
zaterdag 16 mei Meerkoet
vrijdag 15 mei Groenling
donderdag 14 mei Raaf
woensdag 13 mei

Kuifmees

dinsdag 12 mei

Koekoek

maandag 11 mei

Slechtvalk

zaterdag 9 mei 

Blauwe reiger

vrijdag 8 mei

Krakeend

donderdag 7 mei 

Grasmus

woensdag 6 mei

Fluiter

dinsdag 5 mei  

Veldleeuwerik

maandag 4 mei

Zanglijster

zaterdag 2 mei

Dodaars

vrijdag 1 mei 

Goudhaan

donderdag 30 april  

Boomkruiper

woensdag 29 april

Grote Lijster

dinsdag 28 april 

Groene specht

maandag 27 april 

Putter

zaterdag 25 april

Vuurgoudhaan

vrijdag 24 april 

Sprinkhaanzanger

donderdag 23 april

Pimpelmees

woensdag 22 april

Kauw

dinsdag 21 april   

Kleine bonte specht

maandag 20 april

Rietzanger

zaterdag 18 april 

Tuinfluiter

vrijdag 17 april

Kluut

donderdag 16 april

Vink

woensdag 15 april

Boompieper

dinsdag 14 april

Zwartkop

maandag 13 april  

Fitis

zaterdag 11 april

Grutto

vrijdag 10 april   

Heggenmus

donderdag 9 april  

Boomleeuwerik

woensdag 8 april 

Boomklever

dinsdag 7 april

Tureluur

maandag 6 april

Witte Kwikstaart

zondag 5 april    

Roodborst