Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

darwinNormaal melden we op deze website alleen regionaal vogelnieuws. Soms maken we echter een uitzondering en dat doen we graag voor Jan Nijhof, die van tijd tot tijd boeiende artikeltjes over vogels schrijft. Het onderwerp is deze keer het soortbegrip bij vogels en wat hier mee samen hangt.

Na de break zijn de andere artikelen van Jan Nijhof opgenomen namelijk over potjeslatijn bij vogels en over struisvogels.

* * * Nieuw artikel over de Hamerkop toegevoegd * * *

 Eerder schreef Jan Nijhof de volgende artikelen over vogels:

Iedereen die Afrika ten zuiden van de Sahara bezoekt kan hem haast niet missen: de hamerkop. Deze vogel vormt in zijn eentje een aparte familie dank zij zijn onduidelijke verwantschappen. Bovendien vertoont hij verbazingwekkend gedrag: een paartje bouwt meerdere nesten per jaar van meer dan 40 kg en met een omtrek van zo'n 1,5 m.

 

Jan Nijhof heeft de herkomst van de latijnse vogelnamen herleid en heeft deze in overzichtelijke lijst gepubliceerd.

 

Vogelboeken die de inhoud systematisch ingericht hebben, beginnen met struisvogels. Dat betekent dat ze onderaan de vogelstamboom staan. Dat is al reden genoeg om ze eens nader te bekijken, ook al zijn het geen inheemse vogels. Een andere reden is schuldgevoel;, de mens heeft ze namelijk behoorlijk kwaad gedaan. Ze zijn buitengewoon goed aangepast aan hun onaangename leefomgeving. Eind vorige eeuw werden ze nog als één soort beschouwd, nu splitst men ze in twee.