Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

Wintereditie '20-'21 Geluid van de dag

Klik op de link voor de beschrijving van de soort en het geluid en meer informatie. 

Beschrijving 19 december

Kolgans

Beschrijving 21 december

Putter

Beschrijving 22 december

Smient

Beschrijving 23 december

Brandgans

Beschrijving 24 december

Boomklever

Beschrijving 25 december

Goudplevier

Beschrijving 26 december

Zwarte specht

Beschrijving 28 december

Kleine zwaan

Beschrijving 29 december

Koolmees

Beschrijving 30 december

Koperwiek

Beschrijving 31 december

Roodborstje

Beschrijving 1 januari

Winterkoning

Beschrijving 2 januari

Grote bonte specht

Beschrijving 4 januari

Keep

Beschrijving 5 januari

Pimpelmees

Beschrijving 6 januari

Grauwe gans

Beschrijving 7 januari

Goudhaantje

Beschrijving 8 januari

Blauwe reiger

Beschrijving 9 januari

Raaf

Beschrijving 11 januari

Merel

Beschrijving 12 januari

Nijlgans

Beschrijving 13 januari

Kramsvogel

Beschrijving 14 januari

Toendrarietgans

Beschrijving 15 januari

Bosuil mannetje

Beschrijving 16 januari

Bosuil vrouwtje

Beschrijving 18 januari

Heggenmus

Beschrijving 19 januari

Groene specht

Beschrijving 20 januari

Grote Canadese Gans

Beschrijving 21 januari

Vink regenroep

Beschrijving 22 januari

Koolmees roep als vink

Beschrijving 23 januari

Halsbandparkiet

Beschrijving 25 januari

Knobbelzwaan

Beschrijving 26 januari

Kneu

Beschrijving 27 januari

Kleine bonte specht

Beschrijving 28 januari

Sijs

Beschrijving 29 januari

Kruisbek

Beschrijving 30 januari

Grote lijster

Beschrijving 1 februari

Barmsijs

Beschrijving 2 februari

Boomkruiper roep

Beschrijving 3 februari

Zwarte mees

Beschrijving 4 februari

Kuifmees

Beschrijving 5 februari

Glanskop roep

Beschrijving 6 februari

Wilde Zwaan

Beschrijving 8 februari

Kerkuil

Beschrijving 9 februari

Huismus

Beschrijving 10 februari

Goudvink

Beschrijving 11 februari

Spreeuw

Beschrijving 12 februari

Staartmees

Beschrijving 13 februari

Groenling

Beschrijving 15 februari

Roerdomp

Beschrijving 16 februari

Appelvink

Beschrijving 17 februari

Kraanvogel

Beschrijving 18 februari

Koolmees

Beschrijving 19 februari

Roodhalsgans