Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

Geluid van de dag Voorjaarsfenologie '20-'21

Klik op de link voor de beschrijving van de soort en het geluid en meer informatie.

 

 

 algemeen

fenologie: wat is dat nu weer?

27 februari

Grutto

1 maart

Boomleeuwerik

2 maart

Zanglijster

3 maart

Veldleeuwerik

4 maart

Holenduif

5 maart

Kievit

6 maart

Kauw

8 maart

Rietgors

9 maart

Watersnip

10 maart

Grote Bonte Specht

11 maart

Kleine Bonte Specht

12 maart

Zwarte Specht

13 maart

Grote Bonte Specht

15 maart

Tjiftjaf

16 maart

Koolmees

17 maart

Roodborsttapuit

18 maart

Merel alarm

19 maart

Zilvermeeuw

20 maart

Gaai zang

22 maart

Gaai en Buizerd

23 maart

Cetti’s zanger

24 maart

Tureluur

25 maart

Ekster

26 maart

Vuurgoudhaan

27 maart

Ringmus

29 maart

Scholekster

30 maart

Blauwborst

31 maart

Goudhaan

1 april

Fitis

2 april

Snor

3 april

Rietzanger

6 april

Boomklever

7 april

Roodborst

8 april

Visdief

9 april

Middelste Bonte Specht roep

10 april

Zwarte Specht roep

12 april

Zwartkop

13 april

Kleine Mantelmeeuw

14 april

Gekraagde Roodstaart

15 april

Bonte Vliegenvanger

16 april

Boerenzwaluw

17 april

Zwartkopmeeuw

19 april

Putter

20 april

Kleine Karekiet

21 april

Sprinkhaanzanger

22 april

Nachtegaal

23 april

Grasmus

26 april

Braamsluiper

27 april

Gierzwaluw

28 april

Regenwulp

30 april

Koekoek

3 mei

Tuinfluiter

4 mei

Fluiter

5 mei

Grote Karekiet

6 mei

Wielewaal