Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

gertbieshaar2Bij de jaarlijkse ledenvergadering van het Collectief Eemland is onze coördinator en polderregisseur, Gert Bieshaar, dit jaar verkozen tot de weidevogelheld.
 
De uitverkiezing vond plaats op basis van de langdurige en de bijzondere inzet en kennis van Gert.  
Gert is reeds ruim 30 jaren actief voor de weidevogels in de Eemnesser polder. Hij heeft vele jaren samengewerkt met Frits During, die helaas onlangs is overleden.
 
Gert is de pionier geweest bij de ontwikkeling rond de opbouw van de kennis en de ervaring omtrent het gedrag van de weidevogels en het beheer voor een zo goed mogelijk resultaat qua bescherming, broeden en het vliegvlug worden. En ook waar het gaat om het detecteren van de nesten heeft Gert veel praktische kennis en draagt deze ook over naar de vrijwilligers en ook wel naar de boeren. Met name voor het beschermen en het uiteindelijk vliegvlug worden doet Gert veel inspanningen via bescherming van de nesten; draadjes rond de nesten, afschermen, eieren in mandjes op maisland en het meegaan op de tractor met de boer bij het maaien om alsnog rondlopende vogels of kuikens te signaleren en in veiligheid te brengen.
Gert is vooral een praktisch ingestelde man. "learning by doing".
Gert is ook een goede leraar waar het gaat om de beginners te begeleiden en wegwijs te maken omtrent het gedrag en het broeden van de weidevogels, met name ten aanzien van het leren zien van het gedrag van de vogels waar het gaat om de aanwezigheid en het (voorbereidend) gedrag van de vogels bij het broeden en de aanwezigheid van kuikens.
Gert is een goede communicator met de boeren en hij weet de boeren te enthousiasmeren voor het meedoen, de inrichting en het beheer. En hij weet met name goede en vruchtbare contacten te leggen en te onderhouden, waarbij Gert ook zeker een sociaal ingestelde man is met belangstelling voor het wel en wee van de boeren; hij kan heel goed met de boeren omgaan, waarbij ieder z’n eigen aanpak nodig heeft en dat weet hij prima te “managen” om toch voor elkaar te krijgen zoals hij het liefst ‘t wil hebben. Het beste voor de vogels, maar ook het belang van de boeren niet uit het oog verliezen. Hij zal bij de beginners altijd zeggen dat men tegen de boeren nooit moet zegen dat iets moet. Dus altijd de autonomie van de boer in tact laten. Overtuigen waar nodig etc. door argumenten en uitwisseling.
Gert is ook voor de boeren vaak een "leraar" waar het gaat om de kennis over het gedrag van de weidevogels en wat het beste is voor de vogels waarin de boer een bijdrage kan hebben. Veel boeren zijn - naast hun economisch belang - in de loop der tijd echte liefhebbers geworden. Gert heeft oog voor deze balans.
Gert heeft met de vrijwilligers een goede band en staat ook altijd klaar om te helpen of nuttige aanwijzingen te geven. En ook voor hen een sociale belangstelling. Gert is ook erg actief bij het inventariseren van de huiszwaluwen bij de boeren en het meedoen met de slaapplaatstellingen van watervogels. En hij maakte en plaatste veel nestkastjes voor onder de perceelbruggen voor de boerenzwaluwen.
Gert is naar buiten toe, d.w.z. naar andere organisaties, zoals bijvoorbeeld Landschap en Erfgoed Utrecht, het boegbeeld van onze werkgroep en is als zodanig bekend als een aimabele man met veel kennis en ervaring.
 
Ger-Jan van Loenen, polderregisseur
 
gertbieshaar1