Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

snipzendtorenDe Snip en het aangrenzende Mediapark zijn in 2022 door de werkgroep broedvogels geïnventariseerd. De Snip is een halfopen gebied met afwisselend naaldbomen en heide. Hier werden onder meer de volgende soorten vastgesteld: bosuil, boomleeuwerik, grote lijster, glanskop, kuifmees en bonte vliegenvanger, hiervan zelfs 8 territoria. De Raaf heeft genesteld in de zendtoren maar is uitgewaaid. Hier waren ook twee slechtvalken aanwezig, maar hebben er niet gebroed. Nog niet tenminste. De rapporten van de twee inventarisaties van Rien Rense zijn pdfhier en pdfhier te lezen.