Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

Appelvink (foto: Juun de Boer)Ruim 20 vogelliefhebbers verzamelden zich op deze frisse, zonnige ochtend van 21 april voor een wandeling langs Laarzenpad en Bovenmeent bij het Naardermeer. En niet voor niets want dankzij het mooie, rustige weer en veel ogen en oren zagen we in een paar uurtjes met elkaar toch zo’n 75 soorten!

Het begon meteen al met de appelvink, hoog in een boomtop bij de fortgracht en een grote bonte specht die z’n kopje uit z’n hol stak om te kijken wat al dat geroezemoes betekende. Boompiepers, rietgorzen, rietzangers, blauwborsten lieten zich van hun beste kant zien en vooral ook horen, en we konden genieten van “kadootjes” als een hoog overvliegende zwartkopmeeuw (met dank aan Fred!), paap en purperreiger. Overal waar riet stond hoorden we het naaimachientje van de sprinkhaanzanger maar later ook, wat lager gestemd, de snor. En dat ook de reeën en hazen het naar hun zin hebben in dit prachtige gebied van Natuurmonumenten was duidelijk: ze lieten zich heel mooi zien in het warme ochtendlicht.

Met bijzondere dank aan gids Hugo en de verschillende telescoopdragers die zorgden dat we het oogringetje van de kleine plevier en de witte ster van de blauwborst nog beter konden zien, volgt hier voor de liefhebbers het lijstje van waargenomen soorten tijdens deze ook voor niet-leden van de VWG georganiseerde excursie.

Juun de Boer

Groepsfoto(foto: Gerda Weenen)
Groepsfoto excursiegangers (Gerda Weenen)

Vogellijst: in (ongeveer) volgorde van “opkomst”:

1 appelvink 29 nijlgans 57 vink
2 zwartkop 30 grauwe gans 58 scholekster
3 boomklever 31 holenduif 59 canadese gans
4 boomkruiper 32 snor 60 buizerd
5 winterkoning 33 rietzanger 61 brandgans
6 koolmees 34 wulp 62 matkop
7 pimpelmees 35 kluut 63 sijs
8 meerkoet 36 blauwborst 64 fuut
9 waterhoen 37 aalscholver 65 lepelaar
10 zwartkopmeeuw 38 kievit 66 heggemus
11 kleine bonte specht 39 grutto 67 ringmus
12 boompieper 40 slobeend 68 knobbelzwaan
13 spreeuw 41 purperreiger 69 zwarte kraai
14 gekraagde roodstaart 42 gierzwaluw 70 witte kwikstaart
15 zanglijster 43 bergeend 71 ooievaar
16 fitis 44 pijlstaart 72 groenling
17 tjiftjaf 45 krakeend 73 kneu
18 goudvink 46 paap 74 putter
19 grote bonte specht 47 kleine plevier 75 merel
20 havik 48 visdief 76 gaai
21 boerenzwaluw 49 gele kwikstaart 77 kauw
22 roodborst 50 wintertaling 78 kramsvogel
23 rietgors 51 groenpootruiter 79 oeverzwaluw
24 blauwe reiger 52 kuifeend 80 koperwiek
25 sprinkhaanzanger 53 stormmeeuw 81 zilvermeeuw
26 wilde eend 54 kokmeeuw 82 kleine mantelmeeuw
27 graspieper 55 houtduif  
28 roodborsttapuit 56 grote lijster  

Hieronder een kleine foto impressie van de excursie.

Rietgors (foto: Juun de Boer)
Rietgors (Juun de Boer)

Grote Bonte Specht in nest (foto: Hugo Weenen)
Grote Bonte Specht in nestholte (Hugo Weenen)