Inloggen

banner 3origineel20170118

bannergrauwevliegenvanger

Krooneend 6-4-2014Het is even haasten als ’s morgens om 06.00 uur de wekker gaat. Na de gebruikelijke ochtendrituelen, moet er koffie worden gezet en iets te eten klaargemaakt en wordt alles ingepakt. Vooral kijker en camera niet vergeten. Want het belooft weer een interessante excursie te worden die vrijwilligers van onze Vogelwerkgroep georganiseerd hebben.

Om 07.00 uur staan 21 enthousiaste vogelaars, amateurs en ver gevorderden klaar bij station Bussum-Zuid om in 5 auto’s naar de eerste locatie te rijden, het landje van Geijsel. Voor bijna iedereen onder ons een onbekend stukje natuur vlak naast de snelweg A9. Maar oh, zo prachtig en vogelrijk. Naast de “eigen” telescopen van enkele vogelaars waren er ook de twee door de vereniging aangeschafte telescopen om toch wel van heel dichtbij naar de vogelpracht op het drassige stukje grond te kijken. En wat we zagen was niet mis.

Krooneend

Veel grutto’s, waaronder de IJslandse grutto (veel meer kleur op de borst en verder doorlopend tot bij de poten), kemphanen, zowel mannen als vrouwen, lepelaar, tureluurs, wintertalingen, bergeenden, scholeksters, een buizerd, knobbelzwanen, meerkoeten, blauwe reiger, en nog enkele andere soorten. In een boom vlak bij de parkeerplaats vlogen zelfs twee exoten rond, twee Grote Alexander-parkieten.

Een prachtig begin van de excursie. Zelfs het weer werkte toen nog mee. In colonne vertrokken we naar Waverveen. Onderweg werden we getrakteerd op een bijzondere verrassing. Op slechts enkele meters afstand zwommen mijnheer en mevrouw Krooneend om zich door ons te laten bewonderen en fotograferen. Antje van Slooten en Huub Casander hadden ons aan het begin van de dag voorzichtig laten weten dat de kans de krooneend te zien wel erg klein was. Gelukkig is de natuur wispelturig en was ons vandaag goed gezind.

Toen we in Waverveen aankwamen viel er helaas al een beetje regen. Maar daar lieten we ons niet weerhouden om de wandeling om de plassen te maken. Koud vertrokken stonden we alweer stil om te genieten van een blauwborst die zich wel erg graag aan ons wilde laten zien. We konden zelfs de telescopen neer zetten en hem van dichtbij bewonderen. Ook deze plassen hadden voor ons enkele aangename verrassingen in petto. Naast de blauwborst, zagen we kluten, bergeenden, zomer- en wintertalingen, pijlstaarten, smienten, natuurlijk ook grutto’s en tureluurs. Zelfs de rietzanger, die in een baltsvlucht telkens enkele meters boven het riet uitkwam en zich weer snel in het riet verschool konden we regelmatig zien. Het riet herbergde nog een verrassing, de rietgors was ook van de partij.

Omdat we de krooneend al gezien hadden werd de tocht naar Botshol afgeblazen en gingen we met een voldaan gevoel en onder dankzegging aan de organisatoren met een voldaan en goed gevoel naar huis. Om daar nog even na te genieten van de foto’s.

Tekst en foto's: Ton van den Oudenalder