Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerzwartespecht2

SteppevorkstaartplevierAfgelopen zaterdag togen we onder leiding van Hugo Weenen met een kleine maar fijne groep van zes naar het Lauwersmeer. Ondanks het uitblijven van de beloofde zon een heerlijke, nagenoeg windstille dag. Je kon duidelijk merken dat we op het keerpunt van zomer naar herfst zaten want de trek begon al aardig op gang te komen met veel eenden, kleine zangvogels als kneu en putter, steltlopers en roofvogels. Zo zagen we prachtig het smelleken al duikelend in gezelschap van een torenvalkje. Maar na een uitgebreid bezoek aan de Jaap Deenshut en omgeving met heel veel baardmannetjes, stond de middag toch vooral in het teken van de grote zoektocht naar de gesignaleerde steppevorkstaartplevier. Een beetje de spreekwoordelijke naald in de hooiberg: een plevier met een effectieve schutkleur, zeker op de modderige akkerpercelen waar hij tussen de vele kieviten zou moeten zitten. Heel wat getuur en de hoop was al bijna opgegeven tot het verlossende woord kwam van een passerende collega die hem/haar net een paar honderd meter verderop aan de andere kant van een dijkje had gezien. Er stonden al heel wat telescopen opgesteld, dus dat kon niet missen. En daar was ie dan: een ranke, mooie, zeer zeldzame dwaalgast die zijn broedgebied heeft ten noord-oosten van Zwarte en Kaspische zee en Centraal Azie. Geweldig, het gaf toch een beetje het gevoel, ondanks al die andere mooie waarnemingen, van Mission Accomplished.

Om 18.00 uur waren we weer geheel voldaan bij Bussum Zuid.

Juun de Boer

De lijst van waargenomen soorten in willekeurige volgorde:

 

 1. buizerd
 2. kauw
 3. spreeuw
 4. zwarte kraai
 5. torenvalk
 6. koolmees
 7. meerkoet
 8. wilde eend
 9. stormmeeuw
 10. zilvermeeuw
 11. kleine mantelmeeuw
 12. goudplevier
 13. nijlgans
 14. grauwe gans
 15. brandgans
 16. blauwe reiger
 17. baardmees
 18. roerdomp (gehoord)
 19. bruine kiekendief
 20. winterkoning
 21. bergeend
 22. witte kwik
 23. pijlstaart
 24. smient
 25. krakeend
 26. slobeend
 27. kievit
 28. rosse grutto
 29. wintertaling
 30. bonte strandloper
 31. watersnip
 32. kleine strandloper
 33. kemphaan
 34. boerenzwaluw
 35. rietgors
 36. fuut
 37. dodaars
 38. oeverpieper
 39. bontbekplevier
 40. zwarte ruiter
 41. casarca
 42. grote zilverreiger
 43. tureluur
 44. pimpelmees
 45. slechtvalk (plus prachtige juv.)
 46. waterral (gehoord)
 47. kuifeend
 48. grote bonte specht
 49. knobbelzwaan
 50. houtduif
 51. nandu (kleine struisvogel, esc.)
 52. kneu
 53. wulp
 54. tjiftjaf
 55. smelleken
 56. scholekster
 57. holenduif
 58. steppevorkstaartplevier
 59. aalscholver
 60. zilverplevier
 61. kanoet
 62. lepelaar
 63. rotgans
 64. eider
 65. grote mantelmeeuw
 66. gele kwikstaart
 67. putter

En voor de liefhebbers van libellen: mooie paardenbijters!

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Programmakalender

Uitgelicht

 Excursiepromo

  ©Jessica Pieren

Banner

De banner boven de website wisselt maandelijks. Bekijk hier de vorige banners en lees hoe je je eigen foto in kan zenden. Wil je ook een foto inzenden, zorg er dan voor dat de foto 1200px breed is en 275px hoog.

 

Bert Roelofs

ransuil2BR

Alle colums van Bert Roelofs, die eerder zijn gepubliceerd in de Korhaan zijn hier op de website te lezen. De laatst toegevoegde columns gaan over Brandgans Goudvink, Kraanvogel, Kwak, Ransuil en Waterhoen.

 IJsvogels

Klik hierDe ijsvogelwerkgroep van Jelle Harder heeft een DVD gemaakt "Broedwanden maken voor ijsvogels". Meer informatie over de DVD en hoe je deze kunt bestellen vind je hier. Op die pagina staat ook de IJsvogelhandleiding. Voor het opvoeren of raadplegen van actuele waarnemingen klik je op de button hiernaast. Onder het kopje waarnemingen zie je het tijdstip van de laatste waarneming.

 

Meld je aan als lid

U kunt zich hier op eenvoudig wijze aanmelden als lid. U ontvangt dan vier maal per jaar ons verenigingsblad de Korhaan.

 

Vogelringstation

ijsvogels 1

Het ringstation heeft zijn verslag van het najaar van 2014 gepubliceerd. Opnieuw een interessant vangperiode bij het vangstation aan het Gooimeer. Alle rapporten zijn hier te lezen.

 

Waarnemingen

Waarnemingen in het Gooi en omstreken bekijken en opvoeren:

waarneming.nl

 

 Waarnemingen van de 14 daagse Eempoldertellingen:

Eempoldertellingen

Laatst bijgewerkt:25-09-2018 17:52

 

 Waarnemingen in het plasje bij de Maatpolder:

Plasje Maatpolder

Laatst bijgewerkt:08-04-2018 16:46

 

IJsvogel koekoek torenvalk
Melden   Melden
Overzicht Overzicht Overzicht
SoortAantalLaatste
IJsvogel196621-09-2018 22:07
Koekoek11304-08-2017 17:24
Torenvalk703-04-2018 00:02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Onze Nieuwsbrief wordt ongeveer 1 maal per maand via mail verzonden. De nieuwsbrief bevat wetenswaardigheden waaronder ook de bijeenkomsten die op stapel staan. Heel handig voor degenen die niet dagelijks deze website bekijken en toch op de hoogte willen blijven van de activiteiten van de werkgroep. U kunt zich op de nieuwsbrief abonneren door uw naam en mailadres op te geven. En wilt u de nieuwsbrief opzeggen dan gaat dat ook net zo gemakkelijk via een knop onderaan de nieuwsbrief.