Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

spechtAls je Korhanen wilde zien dan stapte je vroeger op de fiets en maakte een rondje over de Bussummer heide. De Korhanen zijn echter uitgestorven in het Gooi, dus nu pak je de auto en rijd naar de Sallandse Heuvelrug waar de laatste Korhanen van Nederland zitten. Lees het verslag van de excursie van onze vogelwerkgroep op 27 maart door Ingrid Koedijk.

 

Rond 06:30 verzamelden zich 12 mensen bij bezoekerscentrum De Sallandse Heuvelrug. Plotseling vlogen er 3 zwarte vogels over, zwarte spechten!!!.

Na een wandeling van ongeveer 3 km werd de eerste korhaan ontdekt. Om 07:45 vloog hij weg. Links vloog een korhaan op en ging in de top van een den zitten.

Wandelen in de modderEr werd verteld dat er al 2 korhoenjongen zijn geslagen door de havik. Een klapekster zat in een dode boom. De eerste boerenzwaluw werd gezien.

We gingen verder en zagen een korhaan in de verte. Deze was wel het mooiste te zien omdat hij in een vrij open stuk zat. Tijdens de koffiepauze vloog een vrouwtje blauwe kiekendief voorbij en een raaf in het gezelschap van kraaien. Later nog een mannetje blauwe kiekendief. We kwamen in het bos van Landgoed Sprengenberg. Weer hoorden wij zwarte spechten. Het waren er toevallig weer 3 en zij gaven een hele mooie show weg. Vliegend, roffelend, gillend. Net toen wij ons hadden omgedraaid om verder te gaan vloog een visarend over.

Het beheer om ruimte te maken voor het korhoen en andere heidebewoners is goed te zien.

Sinds de middeleeuwen was het gebied begroeid met heide en begin 20e eeuw vond bebossing plaats om verstuiving tegen te gaan. Nu worden de bomen met wortel en al uitgetrokken maar niet weggehaald. Een vrouwtje kleine bonte specht (zebraspecht in verband met de rugtekening) zat bij jeneverbesstruiken. Verderop glanskop en kuifmees. Het fietspompje van de zwarte mees was duidelijk te horen. Een kruisbek in de top van een den. Een sijs zwaaide ons uit. Rond 16:00 waren wij terug bij de parkeerplaats na een zeer geslaagde excursie.

Een uitgebreider verslag volgt in De Korhaan.

 

Ingrid Koedijk
foto's Helmoet Vos