Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

IJsvogelIn maart 2014 waren er de eerste tekenen. Na de op één na zachtste winter sinds 1706, waren er opvallend meer ijsvogels bij de broedplaatsen dan de laatste twee jaar. Een snelle eerste telling in maart door de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek voorspelde dat het aantal paartjes mogelijk zou stijgen van 11 naar 25 paar.

Die verwachting is uitgekomen en zelfs veel hoger dan gedacht. Niet minder dan 41 paar ijsvogels zijn in het Gooi, de Vechtstreek en de Westelijke Eempolder in 2014 vastgesteld als broedvogel. Alleen in 2007 (51) en 2008 (71) waren er meer broedgevallen dan ooit. Een verhoging met 373% ten opzichte van de 11 paar uit 2013. De zeer zachte winter is daarmee van grote waarde geweest voor de ijsvogelstand in de regio.

Verspreid over de regio kende de Vechtstreek 20 broedparen, met Vreeland als koploper met 5 paar ijsvogels. In de Gooise gemeenten kwamen 18 paar tot broeden waarvan er 9 paar in Naarden te vinden waren. Naarden begint daarmee een echte ijsvogelstad te worden! In de Westelijke Eempolder waren 3 paar ijsvogels aanwezig. Ook dat is bijzonder omdat dit gebied het vaker zonder broedende ijsvogels moet stellen.

Voorspeld werd ook dat door het gunstige winterklimaat veel ijsvogels eerder tot broeden zouden komen. Daardoor was de kans groot dat veel ijsvogels niet twee, maar hopelijk drie broedsels konden grootbrengen. Ook die voorspelling is uitgekomen.

Uit het onderzoek van de IJsvogelwerkgroep blijkt dat van de 41 broedparen 74% ook een derde broedsel heeft gemaakt. Dat is veel meer dan gemiddeld.

IJsvogelman (Jeroen Stel)Een rekensom over het aantal jonge ijsvogels dat in de regio geboren kan zijn, levert een getal op van ruim 600 jonge ijsvogels. Niet verwonderlijk dus dat deze bijzondere vogel nu weer op veel plaatsen te zien is.

Uit de eerste berichten van andere gebieden komt ook een heel positief beeld naar voren. Zo is de stand in Noord-Holland gestegen van 40 paar naar bijna 100 paar ijsvogels en in Twente/Achterhoek van 25 naar 100 paar. De kans is daarom groot dat landelijk op minimaal een verdubbeling van het aantal ijsvogelpaartjes in 2014 gerekend kan worden. Dat kan betekenen van 370 paar in 2013 naar circa 750 paar in 2014. Maar dat zal pas eind volgend jaar duidelijk zijn als alle informatie binnen is.

De ijsvogelliefhebbers hopen nu op weer een zachte winter met in 2015 wellicht een nieuw ijsvogelrecord!

Foto's: Jeroen Stel
Jelle Harder, coordinator werkgroep ijsvogels