Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

logokl2

 “Wat hebben vogels eraan?” is een belangrijke vraag voor ons als vogelwerkgroep. De VWG kan haar eigen activiteiten uitvoeren met de contributies van de leden. Daarnaast maakt het  Dineke Sluijters Vogelfonds mooie projecten mogelijk. Het fonds wordt echter weinig benut waardoor de werkgroep veel extra geld op de plank heeft. Het zou mooi zijn als er wordt nagedacht over hoe deze middelen kunnen worden ingezet voor de vogels in het Gooi. Dit is wat we als bestuur en de adviescommissie van het Dineke Sluijters Vogelfonds in een gezamenlijke evaluatie hebben geconstateerd.Deze serieuze en tegelijk ook brede vraag leent zich niet voor het uitzetten van een prijsvraag ‘wie heeft het beste idee’.

 

We willen de tijd nemen om met elkaar te kunnen nadenken en uitzoeken wat goede bijdragen kunnen zijn voor de vogels in het Gooi. Om dit te doen hebben we een adviesgroep bestaande uit Wouter Rohde (bestuur VWG), Wobbe Kijlstra (adviescommissie Sluijters Vogelfonds), Marjolein Quené en  Olivier van der Kruis gevraagd ons als vereniging te helpen bij dit proces.

 

Voor het bestuur is essentieel dat de uiteindelijke uitkomst kan rekenen op draagvlak binnen de VWG en met inbreng van hen totstandkomt.

Als bestuur hebben we gevraagd om het themadeel van de ALV van 2024 te gebruiken om de eerste beelden te presenteren.

 

De adviesgroep zal begin november haar aanpak presenteren, via de website en de nieuwbrief.

 

Bestuur VWG