Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

logokopklGenieten en willen blijven genieten van de vogels in het Gooi is wat ons als leden van de Vogelwerkgroep het Gooi bindt. Dit doen we allemaal op onze eigen manier. De Vogelwerkgroep opgericht in 1967, is dan ook nog steeds een buitengewoon actieve vereniging. We zetten ons met diverse werkgroepen in voor de vogels. Ook de cursussen en excursies dragen naast het plezier bij aan kennis en bewustwording. Deze activiteiten kunnen we in principe financieren met de contributiegelden van de leden van de VWG.
In het verleden was het gebruik van pesticiden een belangrijke bedreiging. Nu worden we ook geconfronteerd met een klimaatcrisis, die ook direct het leven van de vogels raakt. Als Vogelwerkgroep lossen we deze problematiek niet op. Wel verkeren we in de luxe situatie dat we dankzij legaten over geld beschikken dat we kunnen inzetten om het Gooi aantrekkelijk te houden voor diverse soorten vogels en om de leefomstandigheden voor de vogels te verbeteren.


In een evaluatie hebben het bestuur en de commissie van het Sluijters Vogelfonds geconstateerd dat het geld dat we nu in het fonds hebben, op de plank blijft liggen. Een gevulde bankrekening helpt de vogels niet. De verleiding is groot te beginnen met het noemen van de vele mogelijkheden waaraan het geld kan worden besteed. Het bestuur en de commissie hebben bewust gekozen voor een bredere vraag. Er is een adviesgroep ingesteld met de opdracht “Verken de mogelijkheden voor de verbetering van het leefgebied van vogels in het Gooi”. Het beschikbare geld biedt immers de kans om daadwerkelijk iets fundamenteels te doen aan de verbetering van het leefgebied van de vogels in het Gooi.
Adviesgroep verbetering leefgebied vogels in het Gooi

Als adviesgroep zijn we vereerd met de vraag van het bestuur om met de leden van de Vogelwerkgroep uit te vinden waar we in willen investeren. Hieronder zullen we in het kort aangeven hoe de vraag willen oppakken. We beginnen met een rondje voorstellen. De adviesgroep bestaat uit;
- Marjolein Quené
- Wobbe Kijlstra (namens adviescommissie Sluijters Vogelfonds)
- Wouter Rohde (namens Bestuur VWG)
Wij zijn bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wat gaan we doen
Het is aan ons om een proces op gang te brengen waar alle leden van de VWG aan kunnen deelnemen. Wij geven geen antwoord op de vraag van het bestuur. Wel is het de bedoeling dat wij op verschillende manieren input verzamelen. Input dat leidt tot uitkomsten op de vraag waar we als vereniging onze schouders onder willen zetten.
Om het een beetje te kaderen, kiezen we als mikpunt 2035, ‘waar willen we in 2035 zijn?’. De toetsvraag blijft voortdurend ‘wat hebben vogels eraan?’.

 

Hoe gaan we het doen
De enige manier om tot een antwoord te komen waar de vereniging zich in herkent, is door in gesprek te gaan. Dit gaan we doen met de werkgroepen, met het bestuur, met de terreinbeheerders, andere milieuverenigingen en bovenal met alle leden van de Vogelwerkgroep. Naast bijeenkomsten (infoschuur) denken we ook aan het houden van (kleine) enquêtes en/of vragen via de website. Op basis van de eerste rondes kunnen we komen tot eerste uitkomsten die de adviesgroep vervolgens weer voor zal gaan leggen. Via de nieuwsbrief (en ALV) houden we iedereen op de hoogte.
Zo komen we met elkaar tot een uitkomst waar we een beslissing over kunnen nemen.

 

Wat en wanneer
Het opzetten van dit proces is snel gedaan. De uitwerking vraagt tijd. In de ALV van 2024 willen we de eerste uitkomsten delen. Voor die tijd willen we in ieder geval alle werkgroepen gesproken hebben en willen we de eerste input ophalen bij de leden. Dit kunnen we dan delen in de themabijeenkomst voorafgaand aan de ALV van 2024. We mikken op de ALV van 2025 om tot een afronding te komen van de opdracht en hopen dat we dan met de uitkomsten als vogelwerkgroep verder kunnen richting 2035.